Arveldused

Millised nõuded kehtivad maksetele Vene rublades?

Maksed Vene rublades ükskõik millisesse saaja panka tehakse rahvusvaheliste maksetena, kasutades Citadele Vene rubla korrespondentspanka. Maksed Vene rublades tuleb teha kooskõlas Vene Föderatsiooni keskpanga nõuetega.

  • Kogu teave tuleb esitada ladina tähtedega transliteratsioonitabeli järgi.
  • Saaja teave: sisestada tuleb saaja täielik nimi. Füüsiliste isikute korral tähendab see nende perekonna-, ees- ja isanime. Juriidiliste isikute (ettevõtete) korral tuleb lisada ettevõtlusvormi lühend: OOO, OAO, ZAO jne. Üksikisikud (eraettevõtjad) peavad kasutama lühendit IP.

Juriidilistest isikutest saajate korral peab maksel olema esitatud saaja 10-kohaline INN-kood (maksumaksja tunnuskood). Üksikisikust eraettevõtjate INN-kood on 12-kohaline.

Samuti tuleb sisestada saaja 9-kohaline KPP-kood, kui see on teada. KPP-kood tuleb sisestada eelarveliste maksete korral. KPP-kood väljastatakse Vene Föderatsiooni maksumaksjatele ja see on esitatud Vene Föderatsioonis tegutsevatelt äripartneritelt saadud arvetel.

  • Saaja aadress ja linn.
  • Saaja kontonumber: saaja 20-kohaline rubla arvelduskonto number. See algab numbritega 40 ning selle kuues number on 8 ja seitsmes number on 1.
  • Saaja pank: sisesta saaja panga BIK-kood (9-kohaline).
  • Makse selgitus: makse selgitus peab algama VO-koodi ehk valuutatehingu liigi koodiga. VO-kood koosneb ladina tähtedest „VO“ ja 5-kohalisest tehingu liigi koodist: VOXXXXX. VO-koodi kasutamisel tuleb alati lähtuda residentsusest Venemaa suhtes. Kui Eesti resident teeb makse Vene ettevõttele või residendile, siis Venemaal loetakse maksja mitteresidendiks ja saaja residendiks. Seepärast tuleb valida VO-kood nende hulgast, mis tähistavad „mitteresidendi makseid residendile“.

Samuti tuleb lisada selge ja täpne selgitus: arve või lepingu number ja kuupäev ning käibemaksu (NDS) summa. Kui teenus või toode on mittemaksustatav, on makse selgitus „NO NDS“.

Makse selgitust sisestades pea meeles, et lubatud sümbolite koguarv on 140. Sümbolite arvu arvutamisel pea meeles, et kõik järjestikuste ladina tähtede rühmad pannakse eraldi ülakomade vahele ja see suurendab sümbolite koguarvu. Näide.
VO70030 KBK39220106040066000180 OKTMO45384000 VYPLATA PENSII 2018 SOGLASNO DOG.OT 18122007 KPP770601001 BEZ NDS S06 (sümboleid kokku: 116)

Vene rublades eelarvelise makse tegemisel Venemaale kehtivad mitmed lisatingimused.

Kas leidsid oma küsimusele vastuse?