Teave klientidele Ukraina sõja kohta

Miks mu sissetulev/väljaminev makse sanktsioonide tõttu tagasi lükati?

Filiaali tegevust reguleerivad krediidiasutuste seadus, Eesti Vabariigi rahvusvahelise sanktsiooni ning rahapesu ja terrorismi rahastamise seadused, samuti on pangale siduvad muud õigusaktid, muuhulgas Finantsinspektsiooni välja antud juhendid, mille kohaselt on Filiaalil krediidiasutusena kohustus välja töötada ja säilitada sisekontrollisüsteem, sh sisemine riskipoliitika. Tagades eelnimetatud seaduste, määruste ning sisemiste poliitikate ja ka väliste õigusaktide nõuete täitmise ning nende praegused muudatused, on Filiaalil kohustus jätta maksekorraldus täitmata, kui see korraldus ja/või makse laekumine ei vasta rahvusvahelise sanktsiooni seadusele ning panga tegevuse standarditele ja põhimõtetele.

Kas leidsid oma küsimusele vastuse?