Hoiused

Kuidas muuta hoiuse automaatse pikendamise tingimust?

Kui soovid, et sinu hoius pikeneks/ei pikeneks automaatselt pärast hoiutähtaega, pead võtma ühendust pangaga saates meile vabas vormis avalduse läbi internetipanga. Taotlus tuleb esitada pangale enne jooksva hoiuse perioodi lõppu, kuid mitte hiljem kui 15 kalendripäeval enne järgmise hoiuse perioodi algust.

Kas leidsid oma küsimusele vastuse?