Isikuandmete töötlemise reeglitest

Mis muutub 25. mail 2018 ja kuidas GDPR mõjutab suhtlust pangaga?

25. mail 2018 jõustub uus Euroopa Liidu andmekaitse määrus GDPR (General Data Protection Regulation), mis kehtestab põhimõtted füüsiliste isikute isikuandmete kaitseks nende töötlemisel, sh. säilitamiseks ja kustutamiseks. Andmekaitse määrus tõstab ettevõtete kohustust isikuandmete kontrollimisel ja kaitseks, kliendi jaoks muutub isikuandmete kasutamine läbipaistvaks ning tagab ühtse lähenemisviisi Euroopa Liidus. Citadele pakub jätkuvalt pangateenuseid ja nende kättesaadavus ei muutu. Soovime, et oleksite teadlikud kuidas määruse rakendamine tõstab isikuandmete kaitset ja pangateenuste kvaliteeti ning millised on Teie õigused ja valikud seoses isikuandmete kaitsega.

Soovides pakkuda Teie vajadustele kohandatud pangateenuseid mugavalt ja soodsatel tingimustel, näiteks häid finantseerimistingimusi, kõrgemaid hoiuseintresse, eripakkumisi ja allahindlusi pangakaartide kasutamisel jne., tuleb pangal töödelda klientide isikuandmeid.

Teades, et:

  • Austame Teie põhiõigusi ja valikuvabadust, eelkõige õigust oma privaatsuse, perekonnaelu ja suhete kaitseks, tagame et Teie isikuandmed on tervikliku kontrolli all, käsitletud seaduslikult ja eesmärgipäraselt;
  • Teil on õigus kontrollida, et isikuandmed on õiged ja ajakohastatud, Te saate oma andmeid ja eelistusi ise uuendada või täiendada, sh nõuda nende kustutamist;
  • Teie isikuandmed on Citadeles turvaliselt kaitstud. Võtame kasutusele asjakohased süsteemid, mis välistavad volituseta juurdepääsu Teie andmetele ja tagavad andmetöötluse ja – säilitamise turvalisuse. Palume Teil anda oma nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks igal ajal klienditeeninduses, internetipangas, mobiilirakenduses või helistades panga tasuta infotelefonil 77 00 000.

Andmekaitseteatis isikuandmete töötlemine teadete ja pakkumiste saamiseks
Privaatsusteatis
Isikuandmete töötlemise reeglid
Isikuandmete töötlemise teade videovalve käigus töödeldavate isikuandmete kohta
SIA Citadele Leasing Eesti filiaali privaatsuspoliitika