Преддоговорная информация

Lepingueelne teave elamukinnisvaraga seotud laenulepingute kohta

Laenuandja on AS Citadele banka Eesti filiaal,
filiaali loa andmise otsuse number: 4.1-1/43.

Asukoht: Narva mnt 63/1, Tallinn 10152, Eesti Vabariik.
Kontaktandmed: telefon (+372) 77 00 000
faks: (+372) 77 00 001
e-post: info@citadele.ee, www.citadele.ee

Lepingueelne teave on koostatud tarbijatele, kes soovivad osta eluaset. Enne laenulepingu sõlmimist annab Pank laenusaajale Euroopa standardinfo teabelehe, mis sisaldab isikupärastatud teavet.

Pank väljastab eluasemelaenu ja hüpoteeklaenu üksnes tarbijale, kelle alaline elukoht on laenulepingu sõlmimisel Euroopa Liidu liikmesriigis, kus ametlik valuuta on euro. Laen on mõeldud eluaseme ostmiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks.

Pank järgib vastutustundliku laenamise põhimõtteid, selleks kogub Pank enne laenulepingu sõlmimist teavet laenusaaja krediidivõimelisuse hindamiseks. Kui Te ei esita krediidivõimelisuse hindamiseks vajalikku teavet või tõendeid ja seetõttu ei saa Pank Teie krediidivõimelisust hinnata, siis ei saa Teiega laenulepingut sõlmida.

Laenulepingu tingimused

Pank pakub laenulepingu maksimaalse kestusega 30 aastat. Laenulepingu kestus sõltub laenusaaja krediidivõimelisuse hindamise tulemustest.
Kohaldatava intressimäära liik: fikseerimata, s.o 6 kuu EURIBOR + Panga poolt pakutav marginaal. EURIBOR võib muutuda iga 6 kuu järel, vt www.euribor-rates.eu

Laenulepingu tagatis

Laen tagatakse hüpoteegiga. Panga poolt aktsepteeritav tagatis on Eesti Vabariigi territooriumil asuv ja registreeritud kinnisasi, korteriomand, hoonestusõigus. Taotluse esitamisega on vajalik esitada valitud eluaseme hindamisakt. Hindamisakt peab olema tehtud panga poolt aktsepteeritavas kinnisvarabüroos, 6. või 7. taset omava kutselise hindaja poolt. Juhime Teie tähelepanu, et kinnisvara hindamise puhul on tegemist tasulise teenusega.

Enne notariaalse ostu-müügilepingu vormistamist on kohustuslik tagatise kindlustuslepingu sõlmimine, kindlustusmakse suurus sõltub valitud eluasemest ning kindlustusandjast.

Laenu tagasimaksmine

Enne laenulepingu allkirjastamist tuleb avada arvelduskonto Pangas.
Laenu tagasimaksmine toimub igakuiselt annuiteetmaksegraafiku alusel.
Laen on võimalik täielikult või osaliselt enne tähtaega tagasi maksta. Ennetähtaegse tagastamise leppetasu on võrdne tagasimakstavalt summalt ennetähtaegse tagastamise päeval kehtiva intressimäära alusel arvestatud kolme kuu intressimaksete summaga. Näide: kuumakse on 100 eurot, sellest intressimakse moodustab 40 eurot, seega ennetähtaegse tagastamise leppetasu on 120 eurot. Vähemalt kolmekuulise etteteatamise korral leppetasu ei kohaldata.

Laenu tüüpnäide

Laenusumma 70 000 eurot, laenulepingu kestus 30 aastat, tagasimaksete arv 360, fikseerimata intressimäär 3,5% (marginaal + 6 kuu EURIBOR), krediidi kogukulu 48 890 eurot, laenusumma ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma 118 890 eurot, kindlustusmakse 10 eurot, iga perioodilise makse suurus 315 eurot, krediidi kulukuse määr 3,71%.

Notaritasu ei ole krediidi kulukuse määra arvutamisel arvesse võetud, sest nende suurus sõltub valitud varast ja ostu-müügitehingu tingimustest. Lisainfo vt www.notar.ee

Laenulepingust taganemine

Tarbijal on õigus taganeda laenulepingust 7 kalendripäeva jooksul alates kõnealuse laenulepingu sõlmimisest. Selleks on vaja esitada Pangale allkirjastatud avaldus paberikandjal või elektrooniliselt. Seetõttu ei maksa laenuandja laenusummat välja enne, kui laenulepingust taganemise tähtaeg on möödunud ja taganemist ei ole toimunud.

Laenuga seonduvate kohustuste täitmata jätmine

Kui maksete tasumisel tekib raskusi, tuleb kohe võtta Pangaga ühendust, et uurida võimalikke lahendusi.

Maksetega hilinemisel arvestatakse viivist ja edastatakse võlateavituskirju: iga sissenõutavaks muutunud kohustuse kohta on võla sissenõudmiskulu 5 eurot. Lisaks on laenuandjal õigus nõuda laenusaajalt leppetrahvi summas 28,76 eurot tasumist iga kord, kui laenusaaja viivitab mistahes varalise kohustuse täitmisega rohkem kui 4 kalendripäeva.

Lepingu ülesütlemisel kaasnevad võla sissenõudekulud.

Maksete tegemata jätmise korral võidakse viimase võimalusena võõrandada tagatise ehk eluase.

Pank võib lepingu üles öelda juhul, kui Pank ei saanud laenusaaja krediidivõimelisust õigesti hinnata, sest laenusaaja jättis teadlikult esitamata teabe või võltsis Pangale esitatud teavet ning selle tagajärjel on Pank hinnanud laenusaaja krediidivõimelisust valesti.

Tutvuge finantsteenuse tingimustega www.citadele.ee ja pidage nõu spetsialistiga. Palun veenduge, et olete teadlik kõigist Teie laenuga kaasnevatest maksudest ja kuludest.

Iga finantsotsusega kaasnevad riskid ja kohustused, mistõttu palume laenutoote tarbimise vajadus hoolikalt läbi mõelda.