Kaardimaksete kogumine internetis

Kliendisõbralik ja mugav veebileht

  • Müügimaht ja tasuvus suurenevad
  • Kauba ja teenuste eest saab tasuda viivitamatult
  • Dokumendikäive ja halduskulud vähenevad

Pank tagab

  • vastavuse rahvusvaheliste kaardiorganisatsioonide MasterCard ja VISA nõuetele ning spetsifikatsioonidele, samuti nendes organisatsioonides sertifitseeritud veebimüügilahenduse (IBIS), mis tagab täielikult VISA ja MasterCard 3D-Secure’i protokollide järgimise
  • raha ülekandmise teie ettevõtte arvelduskontole hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul alates ostu tegemise hetkest (keskmine ülekandmisaeg on 1–3 tööpäeva)
  • nõustamise küsimuses, millist teavet tuleks ettevõtte veebilehel kajastada, lähtudes rahvusvahelistele maksekaartidele esitatavatest nõuetest
  • igakuised või -nädalased aruanded tehtud ostude või tasutud teenuste kohta
  • tehingute töötlemise tagab Euroopa, sh Baltimaade juhtiv sõltumatu maksekaartide autoriseerimiskeskus SIA First Data Latvija

Soovid lisainfot?

Helista või kirjuta

77 00 000