Toodete ja teenuste tingimused

Üldised

Pangateenuste üldtingimused
Arveldustingimused
Ärikliendi paketi avamise ja teenindamise reeglid
Püsimaksekorralduse teostamise tingimused
Isikuandmete töötlemise reeglid
Hoiustaja teabeleht
Pangagarantii väljastamise üldtingimused

Laen ja liising

Laenulepingu 2. osa üldsätted (äriklient) 
Krediidilimiidi tingimused (eraklient)
Liisingu üldtingimused (eraklient)
Liisingu üldtingimused (äriklient)

E-teenused

Internetipanga kasutamise ja teenindamise tingimused (eraisikule)
Internetipanga kasutamise ja teenindamise tingimused (juriidilisele isikule)
Autoriseerimiskategooriatega internetipanga kasutamise ja teenindamise tingimused (juriidilisele isikule)
SMS Panga kasutamise ja teenindamise tingimused

Hoiutooted

Tähtajalise hoiuse tingimused eraisikule (lepingud sõlmitud alates 18.12.2020)
Tähtajalise hoiuse tingimused eraisikule (lepingud sõlmitud kuni kuni 17.12.2020)
Tähtajalise hoiuse tingimused juriidilisele isikule (lepingud sõlmitud alates 18.12.2020)
Tähtajalise hoiuse tingimused juriidilisele isikule (lepingud sõlmitud kuni kuni 17.12.2020)
Kogumiskonto+ avamise ja teenindamise tingimused (eraisikule)
Kogumiskonto+ avamise ja teenindamise tingimused (juriidilisele isikule)
Kogumiskonto avamise ja teenindamise tingimused (toodet ei pakuta alates 10.08.2016)
3D Kogumiskonto avamise ja teenindamise tingimused (toodet ei pakuta alates 02.05.2016)

Pangakaardid

Kaardi kasutamise ja teenindamise tingimused (eraisikule)
Kaardi kasutamise ja teenindamise tingimused (juriidilisele isikule)
Priority Passi teenuse kasutamise ja teenindamise tingimused

Kaardimaksete vastuvõtmine

Kaartide vastuvõtmise ja tehingute töötlemise tingimused
Kaartide vastuvõtuseadme (kaardimakseterminali) renditingimused
Iseteenindusliku kaartide vastuvõtuseadme abil maksekaartide vastuvõtmise tingimused
Maksekaardi vastuvõtmise tingimused
Maksekaardi kontrollimise kord

E-kaubandus - Maksete tegemine veebis

Maksekaartidega ja Klixi lahendusega internetimaksete aktsepteerimise kasutustingimused
Multilinki

Reisi- ja ostukindlustus

Reisi- ja ostukindlustuse tingimused (kehtivad alates 01.07.2022)
Reisikindlustuse tingimused (kehtib kuni 30.06.2022)
Ostukindlustuse tingimused (kehtib kuni 30.06.2022)

Muud

Citadele äriportaali kasutus- ja teenindustingimused
Kliendi ankeet - Selgitused / definitsioonid
Andmed omanike ja kontrollstruktuuri kohta - Selgitused / definitsioonid
Citadele tingimused keelatud käitumise ärahoidmiseks (juriidilisele isikule)