Tööstusharud, mida Euroopa Liit ei toeta

Euroopa Liit ei toeta mitmeid tööstusharusid või keelab neis tegutseda.

 • Ebaseadusliku majandustegevuse rahastamine mis tahes tööstusharus, sealhulgas igasugune tootmis-, jaemüügi- või muu tegevus, mis on ebaseaduslik vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele või vastavat liiki tootmist, jaemüüki või tegevust käsitlevatele seadustele.
 • Teadusuuringute, arendustegevuse või tehniliste seadmete rahastamine, kui projekt on seotud inimeste kloonimisega teadusuuringuteks või meditsiinilistel eesmärkidel või geneetiliselt muundatud organismidega (GMO).
 • Uurimis- ja arendustegevuse või tehniliste seadmete rahastamine, kui projekt on seotud elektrooniliste andmeprogrammide või vahenditega, mille:
  • eesmärk on toetada eespool nimetatud piirangutega tööstusharude, interneti hasartmängude ja internetikasiinode või pornograafia toiminguid;
  • eesmärk on luua võimalus ebaseaduslikuks juurdepääsuks elektroonilistele andmevõrkudele või elektrooniliste andmete allalaadimiseks.
 • Piiritusjookide destilleerimine, puhastamine ja segamine.
 • Hasartmängud ja kihlvedude tegemine.
 • Tubaka kasvatamine.
 • Tubakatoodete tootmine.
 • Tubakatoodete hulgimüük.
 • Tubakatoodete jaemüük selleks ettenähtud kauplustes.
 • Relvade ja laskemoona tootmine.
 • Lõhkeainete tootmine.
 • Sõjaliste lahingumasinate tootmine.
 • Suure CO2-heitkogusega tööstusharud:
  • põhikemikaalide, väetiste ja lämmastikuühendite, plastide ja sünteetilise kautšuki tootmine algkujul;
  • tsemendi tootmine;
  • raua ja terase ning ferrosulamite tootmine;
  • muude terase esmatöötlustoodete tootmine;
  • alumiiniumi tootmine;
  • standardkütusel töötavate õhusõidukite ja nendega seotud masinate tootmine;
  • reisijate lennutransport ja kaubalennutransport standardkütust kasutades.
Vaata lähemalt