Mida teha kahjujuhtumi korral?

Teavita SE Balcia Insurance klienditeenindust kahjujuhtumist telefonil (+372) 69 91575 või saada e-kiri e-posti aadressile citadele@balcia.ee.