Kaebuste ja ettepanekute menetlemise kord

Teil on võimalik esitada kaebus või mõni muu ettepanek Teile sobivas vormis.

Informatsiooni esitamise võimalused:

Telefon 77 00 000 – väljaspool tööaega on ööpäevaringne klienditeenindus saadaval ainult vene ja/või inglise keeles
e-post Saates e-posti aadressile: info@citadele.ee
Kodulehe kontaktvorm Täites teate saatmise vormi kodulehel
Teade Citadele Internetipangas Saates avalduse Citadele Internetipanga kaudu
Kirjalik avaldus Saates postiga aadressil: AS Citadele banka Eesti filiaal, Narva mnt. 63/1, Tallinn 10120 Esitades kirjaliku avalduse ükskõik millises Citadele Panga klienditeeninduskeskuses Faksi teel 77 00 001 (vajadusel võib Pank paluda Teil esitada kirjaliku avalduse originaali)

Pank edastab Teile vastuse üldjuhul sellisel viisil, millisel oli kaebus või ettepanek esitatud (näiteks, telefoni teel suuliselt esitatud küsimusele saate Te suulise vastuse, e-posti või kodulehe kontaktvormi teel saadetud küsimusele saate vastuse Teie poolt näidatud e-posti aadressile). Kui Te soovite saada vastust mõnel muul Teile sobivamal viisil, tuleb see avalduses täiendavalt näidata.

Tähelepanu! Kui tegemist on rahalise nõudega, on vajalik:

  • Kirjutada kirjalik avaldus, mille saate panka edastada posti teel või esitada isiklikult ükskõik millisesse klienditeeninduskeskusesse või
  • Edastades vabas vormis teate Citadele Internetipanga kaudu.

Kaebuse vaatab Pank läbi võimalikult kiiresti ning teavitab Teid kaebuse võimalikust lahendusest esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul kaebuse saamisest. Kui selle aja jooksul ei ole võimalik kaebust lahendada, teavitab Pank Teid menetlemise pikenemise põhjustest ning täiendavast vastamise tähtajast.

Kui kaebuse menetlemise lõpptulemusena jääb Pank Teiega eriarvamusele või ei jõuta kompromissini, on Teil õigus pöörduda täiendava sõltumatu hinnangu saamiseks või vaidluse lahendamiseks järgmiste järelvalveasutuste, kohtueelsete institutsioonide või kohtu poole:

  • Finantsinspektsioon, aadress Sakala 4, Tallinn 15030, telefon 6 680 500, faks 6 680 501, e-post info@fi.ee, koduleht www.fi.ee
  • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, aadress Endla 10A, 10122 Tallinn, e-post avaldus@ttja.ee, koduleht www.ttja.ee (kui kaebuse esitaja on tarbija).
  • Andmekaitse Inspektsioon, aadress Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, telefon 6 274 135, faks 6 274 137, e-post info@aki.ee, koduleht www.aki.ee
  • Harju Maakohus, telefon 6 200 002, faks 6 200 000, e-post harjumk.info@kohus.ee
  • Kohus, vastavalt kohtualluvusele. Lisainfo: www.kohus.ee