Roheline kodulaen

Osta energiatõhus kodu lepingutasuta. Pakkumine kehtib 01.04. – 30.06.2024.*

photo
icon

Kasulikud kodulaenu tingimused

Teeme sulle personaalse pakkumise.

icon

Taotle veebis 

Taotle veebis ja teeme sulle esmase pakkumise.

icon

KredEx käendus

Finantseerime kuni 95% tagatise väärtusest.

Mis on roheline kodulaen?

Säästlikud ja keskkonnasõbralikud kodud vastavad kõrgeimatele energiatõhususe standarditele. Roheline kodulaen on mõeldud energiatõhusate kodude rahastamiseks soodsate laenutingimustega.

Miks osta energiasäästlik kodu?

 • Oluliselt madalamad kütte- ja elektrikulud.
 • Parem kodu mikrokliima.
 • Keskkonnasõbralikum.
photo

Energiatõhusa kodu ostmise võimalused


 • Finantseerime kuni 90% tagatise väärtusest (või KredExi käendusega kuni 95%).
 • Lepingutasuta 01.04. - 30.06.2024.*
 • Personaalne intress.
 • Laenuperiood kuni 30 aastat.
 • Laenusumma alates 20 000 EUR.
 • Võimalus taotleda maksepuhkust kuni 12 kuuks.
photo

Enne 2021 ehitatud majas

 • A-energiaklassiga maja.

Alates 2021 ehitatud majad

 • A-energiaklassiga maja.
 • Liginullenergiahoone nõuetele vastav maja.
 • Mittetaastuva energia hinnang peab olema 10% madalam liginullenergiahoonetele kehtestatud seaduses kehtestatud piirmäärast.

Roheliseks rahastamiseks kvalifitseeruvad standardid kehtestab Euroopa Liidu Taksonoomia. Loe lähemalt siit.

Maja energiamärgist kontrolli Ehitisregistrist.

photo

Rohelise kodulaenu kalkulaator

icon
icon
icon
icon
icon
icon
1 aasta
30 aastat
800,00 EUR
Kuumakse
136 343,56 EUR
Laenusumma
icon

Kalkulaatoriga tehtud arvutused on ligikaudsed ja informatiivsed. Laenuotsuse tegemisel analüüsitakse igat klienti personaalselt.

icon
icon
1 aasta
30 aastat
icon
Laenusumma: 76 500,00  EUR
Laenu kogusumma: 162 358,20 EUR
Krediidi kulukuse määr (KKM): 6,05%
448,87 EUR
Kuumakse
medium

Kalkulaatoriga tehtud arvutused on ligikaudsed ja informatiivsed. Laenuotsuse tegemisel analüüsitakse igat klienti personaalselt.

KredEx eluasemelaenu käendus


Lastega perele:

 • Finantseerime kuni 90% tehingu väärtusest.
 • Käendus kuni 20 000 EUR.
 • Laenuperiood kuni 30 aastat.
Uuri lisaks
photo

Noore spetsialisti sihtgrupp on mõeldud kuni 35 aastasele (k.a.) kõrgharidusega taotlejale:

 • Finantseerime kuni 90% tehingu väärtusest.
 • Käendus kuni 20 000 EUR.
 • Laenuperiood kuni 30 aastat.
Uuri lisaks
photo

Toetame energiatõhusa kodu ostmist või aitame sul suurendada olemasoleva kodu energiatõhusust:

 • Finantseerime kuni 90% tehingu väärtusest.
 • Käendus kuni 50 000 EUR.
 • Laenuperiood kuni 30 aastat.
Uuri lisaks
photo

KredEx pakub eluasemelaenu käendust ka teistele sihtgruppidele:

 • Lasterikas pere. Finantseerime kuni 95% tehingu väärtusest.
 • Kaitseväe või Kaitseliidu veteran.
 • Tagastatud eluruumis elava üürnik.
 • Maapiirkonnas eluaseme ostja või rekonstrueerija.
Loe lisaks
photo

Ei leidnud vastust oma küsimusele?

Külasta meie interaktiivset assistenti ja leia vastus oma küsimusele

Interaktiivne klienditugi
Miks erineb EURIBORi määr minu laenulepingus näidatud määrast?

Kodulaenu lepinguse märgitakse EURIBORi määr, mis on kättesaadav lepingu koostamise päeval. Laenu väljastamisel rakendatakse sellele EURIBORI määra, mis kehtib laenulepingu jõustumise kuupäeval. Olenevalt lepingu koostamise ja jõustumise ajast võib laenu tegelik EURIBORi määr erineda lepingus näidatust. Sinu kodulaenule kehtiva EURIBORi määra leiad internetipangast või mobiiliäpist.

Miks minu annuiteetgraafikus ei lähe laenu põhiosa iga kuu suuremaks ja intressi osa iga kuu väiksemaks?

Annuiteetgraafiku puhul on laenumakse iga kuu sama juhul kui intressimäär ja selle arvestamise perioodid püsivad muutumatuna.  Laenulepingu alguses on kuumakses intressi osa suurem ja põhiosa väiksem. Aja jooksul nende osakaal muutub - intressi osa väheneb ja põhiosa suureneb.

Näidisgraafiku puhul, kus iga kuu pikkuseks arvestatakse tavapäraselt 30,42 päeva (365 päeva jagatud 12 kuuga), võiks annuiteetgraafik välja näha järgnev:

Näidisel on hästi näha, kuidas põhiosa suurus iga kuu tõuseb ja intressi osa iga kuu väheneb.

Tegelikult ei ole igas kuus ühe palju päevi, mis tähendab, et päris laenugraafikud ei muutu täpselt näidisgraafikute järgi. Oma laenugraafikus maksab klient intressi vastavalt tegelikule päevade arvule kahe kuumakse vahel. Kui päevade arv kuumaksete vahel on erinev, siis ei pruugi ka intressi suurus järgnevas makses olla väiksem kui eelnevas. 

Kujutame olukorda, kus kliendile väljastati laenusumma 20. märtsil 2023 ja ta valis oma igakuiseks maksepäevaks 20 kuupäeva.  
Realistliku laenugraafiku algus näeks välja järgnev:

Mida näitab annuiteetgraafik, mis arvestab tegelikku päevade arvu kuus? 

 • Makse number 2 puhul on 20. mai laupäev, seetõttu liigub makse järgnevale tööpäevale - 22. maile. Intressi osa on selles makses eelneva kuuga võrreldes suurem, kuna päevade arv kahe kuumakse vahel on suurem – klient maksab intressi 32 päeva eest, mitte 31 päeva eest (nagu esimese makse puhul). 
 • Sama olukord tekib maksete number 4 ja 5 võrdlemisel. 
 • Kui intressi osa kuumakses tõuseb (intressi makstakse pikema perioodi eest), siis muudab see ka põhiosa suurust. Annuiteetgraafiku puhul on kõige tähtsam osa hoida kuumaksete suurust võrdsena ja seetõttu intressi osa suurenedes põhiosa suurus makses väheneb. 

Toome näidise, kus kuue kuu jooksul tasutavad intressi ja põhiosa maksed on kokku liidetud:

Kui jälgida oma laenugraafikut pikemate perioodide kaupa, siis on näha, et ka päris graafik liigub vastavalt annuiteetgraafiku põhimõttele - aja jooksul intressi osa väheneb ja põhiosa suureneb.

Kuidas mõjutab euribor laenumakset?

 • Euribor (European Interbank Offered Rate) on üleeuroopalise pankadevahelise rahalaenamise keskmine intress, mis muutub iga päev. Kodulaenu intressimäär on seotud personaalse marginaali ja euriboriga, ning on seetõttu muutuv. Citadele pakub euribori fikseerimist 6 kuuks. Kui euribor on selle aja jooksul tõusnud, siis tõuseb ka laenumakse.
 • Tulenevalt muutuvast intressimäärast ja laenu kuumaksest on eriti oluline mõelda, kas suurema kuumakse puhul on võimalik laenu endiselt edukalt teenindada. Näiteks 100 000 EUR laenusumma puhul, mis on võetud 30-aastaseks perioodiks, suurendab 1% intressi tõus kuumakseid umbes 50 EUR võrra. Mida suurem on laenusumma, seda suurem on intressi muutuse mõju kuumaksele.
 • Kui oled juba võtnud või plaanid võtta kodulaenu, siis saad intressi muutuse mõju oma kuumaksele arvutada meie laenukalkulaatoris.

Euribori intressimäär

Millest sõltub EURIBORi määra muutumise sagedus ja kuupäev?

EURIBORi määra muutmise sagedus ja kuupäev on kirjas sinu laenulepingus. Näiteks kui sul on Citadele Liisinguga sõlmitud liisinguleping, muutuvad sinu tagasimaksesummad iga 3, 6 või 12 kuu tagant sõltuvalt lepingus sätestatud perioodist.

Kus ma näen praegust EURIBORi määra indeksit?

Praegust ja ajaloolist EURIBORi määra indeksit näed veebilehel https://www.emmi-benchmarks.eu/benchmarks/euribor/.

Kuidas taotleda kodulaenu?

Oma laenuvõimalusi saad vaadata Citadele veebilehel Laenud → Kodulaen.
Täida kodulaenu kalkulaator, et arvutada oma maksimaalne võimalik laenusumma.

Kui soovid täita kodulaenu taotlust vali Kodulaenu vahelehel Taotle kodulaenu ja vali enda tuvastamiseks sobiv autoriseerimivahend.
Lisa taotlusele kogu vajalik info oma sissetulekute ja kohustuste kohta. Kui sulle rakenduvad Kredexi käenduse kasutamise tingimused saab haldur seda arvesse võtta indikatiivse pakkumise tegemisel.

Peale taotluse esitamist näed ekraanil selle kohta teavitust ning saad informatiivse kirja e-posti aadressile.

Mis on EURIBOR?

EURIBOR on pankadevaheline euro laenamise määr määratud ajaperioodiks ning selle üle teostab järelevalvet EMMI (Euroopa Rahaturgude Instituut) või mõni muu rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioon. Euroopa Rahaturgude Instituudi EURIBORi indeks (määr) on määr, millega pangad laenavad raha Euroopa Liidu riikide pankadevahelisel turul.

Millised sammud tuleb läbida kodulaenu saamiseks?

 1. Klient täidab laenutaotluse
 2. Pank koostab indikatiivse pakkumise
 3. Klient esitab vajalikud lisadokumendid otsuse tegemiseks (nt kontode väljavõtted, kinnisvara hindamisakt)
 4. Tehakse laenuotsus
 5. Allkirjastatakse laenuleping ja muud vajalikud dokumendid
 6. Allkirjastatakse notarileping ja edastatakse info Kinnistusraamatusse
 7. Laenusumma väljastatakse peale notarilepingu ja muude vajalike dokumentide jõudmist panka

Kas Citadele saab mõjutada EURIBORi määra?

Pidades silmas, et EURIBOR on pankadevaheline keskmine euro laenamise intress teatud aja jooksul, ei ole Citadelel EURIBORi määrade kehtestamisel sõnaõigust. Aastast 2015 on EURIBORi määr olnud negatiivne, kuid võttes arvesse kasvavat inflatsioonitempot, on Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu otsustanud EURIBORi määra järk-järgult tõsta ja see on nüüd tõusnud üle 0.

Veel küsimusi
Miks erineb EURIBORi määr minu laenulepingus näidatud määrast?

Kodulaenu lepinguse märgitakse EURIBORi määr, mis on kättesaadav lepingu koostamise päeval. Laenu väljastamisel rakendatakse sellele EURIBORI määra, mis kehtib laenulepingu jõustumise kuupäeval. Olenevalt lepingu koostamise ja jõustumise ajast võib laenu tegelik EURIBORi määr erineda lepingus näidatust. Sinu kodulaenule kehtiva EURIBORi määra leiad internetipangast või mobiiliäpist.

Miks minu annuiteetgraafikus ei lähe laenu põhiosa iga kuu suuremaks ja intressi osa iga kuu väiksemaks?

Annuiteetgraafiku puhul on laenumakse iga kuu sama juhul kui intressimäär ja selle arvestamise perioodid püsivad muutumatuna.  Laenulepingu alguses on kuumakses intressi osa suurem ja põhiosa väiksem. Aja jooksul nende osakaal muutub - intressi osa väheneb ja põhiosa suureneb.

Näidisgraafiku puhul, kus iga kuu pikkuseks arvestatakse tavapäraselt 30,42 päeva (365 päeva jagatud 12 kuuga), võiks annuiteetgraafik välja näha järgnev:

Näidisel on hästi näha, kuidas põhiosa suurus iga kuu tõuseb ja intressi osa iga kuu väheneb.

Tegelikult ei ole igas kuus ühe palju päevi, mis tähendab, et päris laenugraafikud ei muutu täpselt näidisgraafikute järgi. Oma laenugraafikus maksab klient intressi vastavalt tegelikule päevade arvule kahe kuumakse vahel. Kui päevade arv kuumaksete vahel on erinev, siis ei pruugi ka intressi suurus järgnevas makses olla väiksem kui eelnevas. 

Kujutame olukorda, kus kliendile väljastati laenusumma 20. märtsil 2023 ja ta valis oma igakuiseks maksepäevaks 20 kuupäeva.  
Realistliku laenugraafiku algus näeks välja järgnev:

Mida näitab annuiteetgraafik, mis arvestab tegelikku päevade arvu kuus? 

 • Makse number 2 puhul on 20. mai laupäev, seetõttu liigub makse järgnevale tööpäevale - 22. maile. Intressi osa on selles makses eelneva kuuga võrreldes suurem, kuna päevade arv kahe kuumakse vahel on suurem – klient maksab intressi 32 päeva eest, mitte 31 päeva eest (nagu esimese makse puhul). 
 • Sama olukord tekib maksete number 4 ja 5 võrdlemisel. 
 • Kui intressi osa kuumakses tõuseb (intressi makstakse pikema perioodi eest), siis muudab see ka põhiosa suurust. Annuiteetgraafiku puhul on kõige tähtsam osa hoida kuumaksete suurust võrdsena ja seetõttu intressi osa suurenedes põhiosa suurus makses väheneb. 

Toome näidise, kus kuue kuu jooksul tasutavad intressi ja põhiosa maksed on kokku liidetud:

Kui jälgida oma laenugraafikut pikemate perioodide kaupa, siis on näha, et ka päris graafik liigub vastavalt annuiteetgraafiku põhimõttele - aja jooksul intressi osa väheneb ja põhiosa suureneb.

Kuidas mõjutab euribor laenumakset?

 • Euribor (European Interbank Offered Rate) on üleeuroopalise pankadevahelise rahalaenamise keskmine intress, mis muutub iga päev. Kodulaenu intressimäär on seotud personaalse marginaali ja euriboriga, ning on seetõttu muutuv. Citadele pakub euribori fikseerimist 6 kuuks. Kui euribor on selle aja jooksul tõusnud, siis tõuseb ka laenumakse.
 • Tulenevalt muutuvast intressimäärast ja laenu kuumaksest on eriti oluline mõelda, kas suurema kuumakse puhul on võimalik laenu endiselt edukalt teenindada. Näiteks 100 000 EUR laenusumma puhul, mis on võetud 30-aastaseks perioodiks, suurendab 1% intressi tõus kuumakseid umbes 50 EUR võrra. Mida suurem on laenusumma, seda suurem on intressi muutuse mõju kuumaksele.
 • Kui oled juba võtnud või plaanid võtta kodulaenu, siis saad intressi muutuse mõju oma kuumaksele arvutada meie laenukalkulaatoris.

Euribori intressimäär

Millest sõltub EURIBORi määra muutumise sagedus ja kuupäev?

EURIBORi määra muutmise sagedus ja kuupäev on kirjas sinu laenulepingus. Näiteks kui sul on Citadele Liisinguga sõlmitud liisinguleping, muutuvad sinu tagasimaksesummad iga 3, 6 või 12 kuu tagant sõltuvalt lepingus sätestatud perioodist.

Kus ma näen praegust EURIBORi määra indeksit?

Praegust ja ajaloolist EURIBORi määra indeksit näed veebilehel https://www.emmi-benchmarks.eu/benchmarks/euribor/.

Kuidas taotleda kodulaenu?

Oma laenuvõimalusi saad vaadata Citadele veebilehel Laenud → Kodulaen.
Täida kodulaenu kalkulaator, et arvutada oma maksimaalne võimalik laenusumma.

Kui soovid täita kodulaenu taotlust vali Kodulaenu vahelehel Taotle kodulaenu ja vali enda tuvastamiseks sobiv autoriseerimivahend.
Lisa taotlusele kogu vajalik info oma sissetulekute ja kohustuste kohta. Kui sulle rakenduvad Kredexi käenduse kasutamise tingimused saab haldur seda arvesse võtta indikatiivse pakkumise tegemisel.

Peale taotluse esitamist näed ekraanil selle kohta teavitust ning saad informatiivse kirja e-posti aadressile.

Mis on EURIBOR?

EURIBOR on pankadevaheline euro laenamise määr määratud ajaperioodiks ning selle üle teostab järelevalvet EMMI (Euroopa Rahaturgude Instituut) või mõni muu rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioon. Euroopa Rahaturgude Instituudi EURIBORi indeks (määr) on määr, millega pangad laenavad raha Euroopa Liidu riikide pankadevahelisel turul.

Millised sammud tuleb läbida kodulaenu saamiseks?

 1. Klient täidab laenutaotluse
 2. Pank koostab indikatiivse pakkumise
 3. Klient esitab vajalikud lisadokumendid otsuse tegemiseks (nt kontode väljavõtted, kinnisvara hindamisakt)
 4. Tehakse laenuotsus
 5. Allkirjastatakse laenuleping ja muud vajalikud dokumendid
 6. Allkirjastatakse notarileping ja edastatakse info Kinnistusraamatusse
 7. Laenusumma väljastatakse peale notarilepingu ja muude vajalike dokumentide jõudmist panka

Kas Citadele saab mõjutada EURIBORi määra?

Pidades silmas, et EURIBOR on pankadevaheline keskmine euro laenamise intress teatud aja jooksul, ei ole Citadelel EURIBORi määrade kehtestamisel sõnaõigust. Aastast 2015 on EURIBORi määr olnud negatiivne, kuid võttes arvesse kasvavat inflatsioonitempot, on Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu otsustanud EURIBORi määra järk-järgult tõsta ja see on nüüd tõusnud üle 0.

* Krediidi kulukuse määr on 5,70% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 120 000 EUR, fikseerimata intress 5,462% aastas (marginaal 1,55% + 6 kuu Euribor 3,912% 05.01.2024 seisuga), lepingutasu 1200 EUR, periood 360 kuud, tagasimaksete arv 360, laenu kuumakse 678,49 EUR ja kuumaksete summa 244 254,98 EUR ning kogusumma 245 454,98 EUR, tasumine igakuiste annuiteetmaksetena. Laenu saamiseks tuleb tagatisvarale seada hüpoteek ja sõlmida tagatisvara kindlustusleping. Tagatise seadmise ja kindlustamise kulusid ei ole kulukuse määras arvesse võetud.