Lepingueelne teave

Laenusaaja meelespea ja teave eraisikust väikelaenu taotlejale

Laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Soovime sind selle otsuse tegemisel aidata. 

Laenutaotluse esitamisel peaksid olema mõeldud läbi ja leitud vastused alljärgnevatele küsimustele: 

  • tee endale selgeks, milleks ja kui palju laenu vajad, kust saad raha selle tagasimaksmiseks ja millised kulud laenu võtmisega kaasnevad; 
  • esita meile tõene ja piisav info oma sissetulekute, väljaminekute ja laenu eesmärgi kohta; 
  • arvesta võimalusega, et sinu majanduslik olukord võib halveneda ja sa pead ka selles olukorras suutma laenu tasuda; 
  • enne allkirjastamist loe hoolikalt ja kiirustamata läbi kõik laenudokumendid (leping, teabeleht jms); 
  • kui peaksid laenu tagasimaksmisega hätta jääma, pöördu meie poole, proovime leida koos probleemidele lahendused. 

Kasuta võimalust küsida meilt infot ja selgitusi laenutingimuste kohta nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Meie kontaktandmed leiad lepingudokumentidest ning veebilehelt www.citadele.ee

Laenutingimuste ja -lepinguga tutvudes pööra tähelepanu alljärgnevale: 

1. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht 

Enne laenulepingu sõlmimist saad meilt tutvumiseks personaalse Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, millele on märgitud kokkuvõtlik info lepingu olulisemate tingimuste kohta. Tutvu teabelehel esitatud infoga hoolikalt. 

2. Mitme laenusaaja solidaarne vastutus 

Kui laenusaajaid on mitu, siis vastutab iga laenusaaja laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses. 

3. Laenu vääring 

Väljastame laenu üksnes eurodes. 

4. Laenu väljamaksmise tähtaeg ja tingimused 

Enamasti maksame laenu välja sinu Citadele arvelduskontole pärast seda, kui kõik laenulepinguga määratud väljamakse eeltingimused on täidetud (näiteks on esitatud täiendav leping, tõend, arve vms, tagatised on vormistatud ja sa ei ole teinud laenulepingust taganemise avaldust). Olenevalt finantseerimisprojektist maksame laenu välja kas ühes või mitmes osas. 

5. Laenulepingust taganemise õigus 

Pärast laenulepingu allkirjastamist on sul õigus sellest 14 päeva jooksul lepingus märgitud tingimustel taganeda. 

6. Intress 

Intress on tasu, mida maksad laenu kasutamise eest. Intressimäär on toodud lepingus. Väikelaenu puhul on intressimäär kogu laenuperioodiks fikseeritud. Intressi tuleb tasuda tagastamata laenujäägilt.  

7. Laenu tagasimaksmine 

Laenulepingu alusel tasutavaid makseid võtame sinu arvelduskontolt. Kui oled võtnud laenu koos kaaslaenusaajaga, siis on meil õigus võtta laenumakseid ka tema arvelduskontolt. 

Tagasimakseid tuleb sul teha maksegraafiku alusel iga kuu. Üldjuhul on tagasimakse ühesuurune ja sa tasud iga kuu ühesuuruseid makseid ehk annuiteetmakseid. Tagasimakse koosneb laenu põhiosa maksest ja intressist. Kui muutub intressimäär või muudetakse laenutähtpäeva või kui tagastad laenu suuremate erakorraliste tagasimaksetena, siis muutub ka makse suurus. 

Meiega kokku lepitud maksepuhkuse ajal tasud ainult intressimakseid. Sel perioodil väheneb laenujääk aeglasemalt (võrreldes perioodiga, kui maksepuhkust ei ole) ja seetõttu suureneb laenult tasutava intressi kogukulu. 

8. Laenu ennetähtaegne tagasimaksmine 

Sul on õigus laen tervikuna ennetähtaegselt tagasi maksta, kui teatad meile oma soovist 3 pangapäeva ette.  

9. Laenulepingu tingimuste muutmine 

Üldjuhul toimub lepingu tingimuste muutmine mõlema poole nõusolekul ja see muutus vormistatakse lepingu lisana. Tavaliselt on laenulepingu tingimuste muutmine tasuline. 

10. Laenulepingu eritingimused 

Kui laenuleping sisaldab kohustavaid eritingimusi, siis tuleb sul neid eriti täpselt järgida. Ainult sel juhul saad olla kindel, et leping jääb jõusse.  

11. Laenulepingu rikkumise tagajärjed ja kulud 

Kui sa ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime sult nõuda viivist lepingus näidatud määras. Kui sul tekib võlg, saadame sulle esmalt meeldetuletuse. Juhul kui võlg jääb tasumata, edastame sulle tasulise võlanõudekirja. Kui sinu lepingust tulenevad kohustused on tagatud käendusega, teavitame võlgnevuse tekkimisest ka käendajat. Üle 45 päeva kestnud võlgnevuste kohta edastame info maksehäireregistri pidajale (Creditinfo Eesti AS).  

Kui rikud mitterahalist kohustust, siis on meil õigus määrata leppetrahv lepingus märgitud määras. 

12. Lepingu ülesütlemine ja selle tagajärjed 

Meil on õigus laenuleping erakorraliselt üles öelda muuhulgas juhul, kui viivitad osaliselt või täielikult vähemalt kolme järjestikuse maksega. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad sinu kanda. 

13. Laenulepinguga seotud kulud 

Lepingu allkirjastamisel maksad lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Tutvuge ka laenude hinnakirja www.citadele.ee/et/private/fees/, pangateenuste üldtingimuste ja isikuandmete töötlemise reeglitega www.citadele.ee/et/support/terms/

Lisaks laenu- ja intressimaksetele tuleb tasuda ka arvelduskonto kuutasu. 

14. Konto avamise ja sissetulekute laekumise kohustus 

Hiljemalt laenulepingu allkirjastamise päevaks peab sul (ja kaaslaenusaajal) olema avatud Citadele pangas arvelduskonto. Konto peab olema avatud kogu laenuperioodiks. Sinu (ja kaaslaenusaaja) regulaarne sissetulek peab laekuma sinu Citadele panga arvelduskontole, kui laenulepingus on nii kokku lepitud. 

15. Laenusaaja maksevõime vähenemise risk 

Mõtle hoolikalt läbi, kuidas tuled toime laenu tagasimaksmisega üldise majanduskeskkonna halvenemise, töötasu vähenemise või muude kulude kasvu tingimustes. 

Kui sul peaksid tekkima makseraskused, lõpeb ootamatult töösuhe, algatatakse täitemenetlus või arestitakse sinu pangakonto, võta meiega viivitamatult ühendust. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse.  

16. Kaebused ja vaidlused 

Erimeelsuse korral proovi seda esmalt lahendada meiega läbi rääkides. Kui meie vastus ei vasta sinu ootustele ja sa leiad endiselt, et oleme rikkunud laenu andmisel sinu õigusi, siis võid nõu ning selgitusi küsida Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist (Sõle 23a, 10614 Tallinn; www.ttja.ee) või Finantsinspektsioonist (Sakala 4, 15030 Tallinn; www.fi.ee).  

Vaidluse lahendamiseks võid pöörduda veel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse.

Tagasi väikelaenu lehele