Nõuded kindlustuslepingule

SIA Citadele Leasing Eesti filiaali ja Citadele Factoring OÜ klientidele

Kindlustatud eseme omanik ja soodustatud isik

SIA Citadele Leasing Eesti filiaal (11453650).

Kindlustussumma

Turuväärtus.

Kindlustusperiood

Liisinguperioodi vältel peab olema kehtiv kaskokindlustus.

Kindlustuskaitse

Koguriskikindlustus sh tulekahju, pikne, kolmandate isikute seadusvastane tegevus, tormikahju, kukkumine, ümberminek, liiklusõnnetus - kui vara osaleb liikluses.

Aktsepteeritud kindlustusandjad

  • AS LHV Kindlustus
  • ERGO Insurance SE
  • If P&C Insurance AS
  • Salva Kindlustuse AS
  • Swedbank P&C Insurance AS
  • AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
  • AB 'Lietuvos draudimas' Eesti filiaal (PZU)
  • Akciné draudimo bendrové `Gjensidige` Eesti filiaal
  • või mõni muu ettevõte, mille osas on sõlmitud individuaalne kokkulepe SIA Citadele Factoring või SIA Citadele Leasing Eesti filiaaliga.

Omavastutus

Maksimaalne omavastutus täishävingu korral ei tohi olla üle 15% kindlustatud eseme turuväärtusest.

Sõiduautod (kuni 3,5t)

Turuväärtus Omavastutus
Kuni 30 000 EUR kuni 320 EUR
Üle 30 000 EUR kuni 700 EUR
Turuväärtus Omavastutus
Kuni 30 000 EUR kuni 320 EUR
Üle 30 000 EUR kuni 700 EUR

Veokid, haagised, põllumasinad, ehitusmasinad jms eriotstarbeline tehnika

Turuväärtus Omavastutus
Kuni 30 000 EUR 500 EUR
Üle 30 000 EUR 1000 EUR
Üle 100 000 EUR 2000 EUR
Turuväärtus Omavastutus
Kuni 30 000 EUR 500 EUR
Üle 30 000 EUR 1000 EUR
Üle 100 000 EUR 2000 EUR