Laenu tagatise kindlustamine


 • Laenu tagatiseks olev vara peab olema kindlustatud Eesti Vabariigis tegevusloa alusel tegutsevas kahjukindlustusseltsis, elukindlustusseltsis või välismaiste kindlustusseltside filiaalides, kes pakuvad kahju- või elukindlustuse teenust.
 • Kindlustusvõtja: kindlustatud vara omanik või mõni muu isik.
 • Soodustatud isik: AS Citadele banka Eesti filiaal (registrikood 11971924).
 • Kindlustuslepingu kehtivus: minimaalselt 1 aasta.
 • Kindlustussumma: vara taastamisväärtus.
 • Kindlustuspoliis tuleb esitada Citadele panga lepingulisele partnerile IIZI Kindlustusmaaklerile aadressil citadelepoliis@iizi.ee. Poliis tuleb esitada hiljemalt 10 (kümme) päeva enne eelmise poliisi kehtivusaja lõppu.
 • Kindlustatud riskid:
  • tulekahju, pikselöök, hoone gaasi (kütte-) süsteemi plahvatus, lennuavarii, s.o mehitatud lennuaparaadi (sh lennuk, kopter), selle osade või lasti allakukkumine) jt.
  • loodusõnnetused, sh üleujutus, torm, rahe, vihm või lumi, mis on ebatavaline konkreetsel territooriumil jt.
  • veeavarii, sh vee või auru leke, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi purunemine, tuletõrje või muu kolmanda isiku tõttu vee või auru leke jt.
  • kolmanda isiku ebaseaduslik tegevus, sh murdvargus, röövimine, vandalism jt.

Teavitage koheselt panka kirjalikult kindlustusjuhtumi toimumisest!

 • ADB Gjensidige Eesti filiaal
 • Lietuvos draudimas AB Eesti filiaal (PZU)
 • IF P&C Insurance AS
 • ERGO Insurance AS
 • Salva Kindlustuse AS
 • Swedbank P&C Insurance AS
 • AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
 • Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal (Seesam)
 • Balcia Insurance SE Eesti filiaal
 • AS LHV Kindlustus