https://www.citadele.ee/et/private/mortgage/insurance

Küpsiste kasutamise teade

Kasutame oma veebilehel enda ja kolmandate isikute küpsiseid. Küpsiste, mis aitavad, meil veebilehti toimimas ja turvalisena hoida, kasutamine ei vaja sinu nõusolekut. Statistika, analüütiliste ja turunduslike küpsiste puhul vajame sinu nõusolekut, et võimaldada mugavamat veebilehe ja veebipõhiste teenuste kasutamist ning pakkuda sulle kasutusharjumustele vastavat sisu ja teenuseid. Võid kõnealuste küpsiste kasutamisega nõustuda, klõpsates nuppu „Nõustun“, ning samuti võid kõpsiste kasutamise nõusoleku igal ajal tagasi võtta või seda muuta, kasutades selleks järgnevat veebilinki: Küpsiste seaded. Lugege lähemalt: Küpsiste kasutamise tingimused.

Laenu tagatise kindlustamine


 • Laenu tagatiseks olev vara peab olema kindlustatud Eesti Vabariigis tegevusloa alusel tegutsevas kahjukindlustusseltsis, elukindlustusseltsis või välismaiste kindlustusseltside filiaalides, kes pakuvad kahju- või elukindlustuse teenust.
 • Kindlustusvõtja: kindlustatud vara omanik või mõni muu isik.
 • Soodustatud isik: AS Citadele banka Eesti filiaal (registrikood 11971924).
 • Kindlustuslepingu kehtivus: minimaalselt 1 aasta.
 • Kindlustussumma: vara taastamisväärtus.
 • Kindlustuspoliis tuleb esitada Citadele panga lepingulisele partnerile IIZI Kindlustusmaaklerile aadressil citadelepoliis@iizi.ee. Poliis tuleb esitada hiljemalt 10 (kümme) päeva enne eelmise poliisi kehtivusaja lõppu.
 • Kindlustatud riskid:
  • tulekahju, pikselöök, hoone gaasi (kütte-) süsteemi plahvatus, lennuavarii, s.o mehitatud lennuaparaadi (sh lennuk, kopter), selle osade või lasti allakukkumine) jt.
  • loodusõnnetused, sh üleujutus, torm, rahe, vihm või lumi, mis on ebatavaline konkreetsel territooriumil jt.
  • veeavarii, sh vee või auru leke, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi purunemine, tuletõrje või muu kolmanda isiku tõttu vee või auru leke jt.
  • kolmanda isiku ebaseaduslik tegevus, sh murdvargus, röövimine, vandalism jt.

Teavitage koheselt panka kirjalikult kindlustusjuhtumi toimumisest!

 • ADB Gjensidige Eesti filiaal
 • Lietuvos draudimas AB Eesti filiaal (PZU)
 • IF P&C Insurance AS
 • ERGO Insurance AS
 • Salva Kindlustuse AS
 • Swedbank P&C Insurance AS
 • AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
 • Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal (Seesam)
 • Balcia Insurance SE Eesti filiaal
 • AS LHV Kindlustus