Maksekorralduste vastuvõtmise ja täitmise tähtajad

 

  Korralduse esitamise tähtaeg (Eesti aja järgi) Täitmise aeg
Citadele grupi pangasisesed maksed, sh  Läti ja Leedu filiaalides enne 17.00 samal pangapäeval
Tavamakse teise panka:    
SEPA välkmaksed piiranguteta kohe pärast makse vastuvõtmist
EUR: SEPA 1 enne 15:45 samal pangapäeval
EUR: muud maksed enne 16:00 samal pangapäeval
USD, CNY individuaalne, informatsioon pangast  
GBP, DKK, NOK, SEK, PLN, CAD, CHF, JPY, CZK enne 17.00 ülejärgmisel pangapäeval
AUD enne 14:00 ülejärgmisel pangapäeval
Kiirmakse teise panka:    
CAD, CHF enne 12:00 samal pangapäeval
GBP, DKK, NOK, SEK, JPY, PLN, CZK enne 14:00 järgmisel pangapäeval
AUD enne 11:00 järgmisel pangapäeval
Laekumine kontole:    
EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, PLN, CZK, USD enne 17.00 pangapäeval, mil info Citadele Panga korrespondentkontole laekuva makse kohta panka saabus
teistes välisvaluutades enne 17.00 pangapäeval, mil info Citadele Panga korrespondentkontole laekuva makse kohta panka saabus

1 Ainult SHA on lubatud. OUR võetakse vastu juhul, kui tegemist on valuutakonversiooniga maksega.

Pangapäev – esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede ajavahemikul 8:30 kuni 17:00, välja arvatud Eesti Vabariigi ametlikud riigipühad.

Teatud riikidesse tehtavate maksete töötlemise eritingimused
Riikide loetelu, kus sanktsioonide tõttu hoolsuskohustust nõudvatest riikidest või riikidesse tehtud maksete töötlemisel kohaldatakse täiendavaid teenustasusid:

 • Ettevõtetele:
  • Venemaa
  • Valgevene
 • Eraisikutele alates 20.08.2022:
  • Kasahstan
  • Serbia
  • Usbekistan
  • Tadžikistan
  • Armeenia
  • Egiptus
  • Kõrgõzstan
  • Aserbaidžaan

Alates 20. augustist 2022 on AS Citadele banka lõpetanud eraisikute kõikide Venemaale/Venemaalt  ja/või Valgevenesse/Valgevenest sissetulevate ja väljaminevate maksete töötlemise. Lisateave.

Teenustasude tüübid:
SHA –  Citadele teenustasu maksab maksja (lisaks ülekande summale, kus saaja kontole kantakse ülekandesumma, millest on maha arvatud korrespondentpankade või makset vahendavate muude pankade teenustasud). SHA puhul tagab saaja pank kogu EMP makse edastamise saaja kontole, välja arvatud juhul, kui saaja pank on saajaga kokku leppinud, et sissetulevast summast võidakse teenustasu kinni pidada.
OUR –  pankade teenustasu maksab maksja. Citadele pank võtab maksja kontolt makse teostamisel maha Citadele panga ja korrespondentpanga tasud (lisaks ülekantavale summale). Kui saaja pank või makset vahendav pank nõuab Citadele Pangalt lisateenustasu, debiteerib Citadele selle kliendi kontolt.

Euroopa maksed (euromaksed, SEPA maksed ja SEPA välkmaksed): on Euroopa Liidu sisesed maksed eurodes (samuti Islandil, Šveitsis, Liechtensteinis ja Norras). Sellise maksetüübi valikul tuleb maksekorralduses märkida järgmised rekvisiidid: 

 • saaja IBAN kontonumber,
 • teenustasu tüüp – SHA (jagatud kulud),
 • makse tüüp - tavaline.

Citadele Pank ei vastuta, kui saaja pank ei ole Citadele Pangast mitteolenevatel põhjustel täitnud Citadele Panga juhiseid, mis on vajalikud SEPA makse teostamiseks.

SEPA välkmakse - makse EUR valuutas, mis on saadetud panka, mis on liitunud SEPA välkmaksete skeemiga. Täielik nimekiri liitunud pankadest on leitav järgmiselt lingilt https://www.europeanpaymentscouncil.eu/document-library/other/epc-list-sepa-scheme-countries. Juhul kui EUR maksekorraldus on tehtud panka, mis ei ole liitunud SEPA välkmaksete skeemiga või kui makset ei saa töödelda välkmaksena tehnilistel või muudel põhjustel, siis töödeldakse ta automaatselt tavalise SEPA maksena. Pangal on õigus seada piirang maksimaalsele SEPA välkmakse limiidile, samuti SEPA välkmaksete töötlemisele. Info maksimaalse SEPA välkmakse limiidi kohta on leitav panga kodulehelt www.citadele.ee ja pangakontoritest.