Erakliendi ja ärikliendi hoiuse intressimäärad

Roheline kogumiskonto*

Rohelise kogumiskonto aastane intress on 3,75%.

Teenus Hind
Aastane intressimäär Erakliendile: EUR 3,75%
Rohelise kogumiskonto avamine, sulgemine Tasuta
Ülekanne kliendi Roheliselt kogumiskontolt teavitades Citadele panka 60 kalendripäeva ette Nagu ülekandetasu arvelduskontolt
Ülekanne kliendi Roheliselt kogumiskontolt Citadele panka 60 kalendripäeva ette teavitamata Kuni 31.05.2024: 1% + ülekandetasu.
Alates 01.06.2024: 60 päeva eest arvestatud intress väljamakstavalt summalt** + ülekandetasu.
Teenus Hind
Aastane intressimäär Erakliendile: EUR 3,75%
Rohelise kogumiskonto avamine, sulgemine Tasuta
Ülekanne kliendi Roheliselt kogumiskontolt teavitades Citadele panka 60 kalendripäeva ette Nagu ülekandetasu arvelduskontolt
Ülekanne kliendi Roheliselt kogumiskontolt Citadele panka 60 kalendripäeva ette teavitamata Kuni 31.05.2024: 1% + ülekandetasu.
Alates 01.06.2024: 60 päeva eest arvestatud intress väljamakstavalt summalt** + ülekandetasu.

Määrad kehtivad alates 01.11.2023.

* Rohelise kogumiskonto intressimäär arvutatakse vahendite jäägilt, mis ei ületa 100 000 EUR. Pank ei arvuta ega maksa intressi jäägilt, mis ületab 100 000 EUR. Klient saab avada ainult ühe Roheliste kogumiskonto.

** Teenustasu etteteavitamiseta väljamakse eest Roheliselt kogumiskontolt: väljamakse summa * aastane hoiuseintress vastavalt hinnakirjale (28.03.2024 on 3,75%) * (60 päeva/360 päeva).
Näide: Rohelisele kogumiskontole on kantud 1000 EUR ja soovin välja võtta 100 EUR. Rohelise kogumiskonto aastane intressimäär on 3,75%. Senise 1% väljamaksesumma asemel (antud näite puhul 1 EUR) arvestatakse alates 01.06.2024 teenustasu järgmise valemi järgi (100 EUR * 3,75% *(60 päeva/360 päeva)) ja on 0,63 EUR. Rohelisel kogumiskontol väljamakse teenustasu ei ületa kogu hoiustamisperioodi jooksul kogumiskontolt makstud intressi.

Tähtajaline hoius***

Aastane intressimäär intressimaksega perioodi lõpus, taotledes internetipangas (EUR, USD) või filiaalis (USD)

Min. hoiuse summa 1 kuu 3 kuud 6 kuud 9. kuud 1 a. 1.5 a. 2 a. 3 a. 5 a.
100 EUR 2,00 % 2,75 % 3,20 % 3,30 % 3,80 % 3,25 % 2,50 % 2,50 % 2,50 %
200 USD 0,00 % 0,00 % 1,75 % 2,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %
Min. hoiuse summa 100 EUR 200 USD
1 kuu 2,00 % 0,00 %
3 kuud 2,75 % 0,00 %
6 kuud 3,20 % 1,75 %
9. kuud 3,30 % 2,00 %
1 a. 3,80 % 3,00 %
1.5 a. 3,25 % 3,00 %
2 a. 2,50 % 3,00 %
3 a. 2,50 % 3,00 %
5 a. 2,50 % 3,00 %

Määrad kehtivad alates 23.02.2024.

Aastane intressimäär igakuise intressimaksega, taotledes internetipangas (EUR, USD) või filiaalis (USD)

Min. hoiuse summa 1 kuu 3 kuud 6 kuud 9. kuud 1 a. 1.5 a. 2 a. 3 a. 5 a.
100 EUR 2,00 % 2,74 % 3,18 % 3,26 % 3,74 % 3,18 % 2,44 % 2,41 % 2,36 %
200 USD 0,00 % 0,00 % 1,74 % 1,99 % 2,96 % 2,94 % 2,92 % 2,88 % 2,80 %
Min. hoiuse summa 100 EUR 200 USD
1 kuu 2,00 % 0,00 %
3 kuud 2,74 % 0,00 %
6 kuud 3,18 % 1,74 %
9. kuud 3,26 % 1,99 %
1 a. 3,74 % 2,96 %
1.5 a. 3,18 % 2,94 %
2 a. 2,44 % 2,92 %
3 a. 2,41 % 2,88 %
5 a. 2,36 % 2,80 %

Määrad kehtivad alates 23.02.2024.

Kogumiskonto

Teenus Hind
Aastane intressimäär Erakliendile: EUR 1,50 %, USD 1,20 %
Aastane intressimäär Ärikliendile: EUR 1,50 %, USD 1,20 %
Kogumiskonto avamine, sulgemine Tasuta
Rahaülekanne kliendi Kogumiskonto-ilt Nagu ülekandetasu arvelduskontolt
Teenus Hind
Aastane intressimäär Erakliendile: EUR 1,50 %, USD 1,20 %
Aastane intressimäär Ärikliendile: EUR 1,50 %, USD 1,20 %
Kogumiskonto avamine, sulgemine Tasuta
Rahaülekanne kliendi Kogumiskonto-ilt Nagu ülekandetasu arvelduskontolt

Määrad kehtivad alates 15.05.2023.


Määrad kehtivad kuni 5 000 000 EUR või samaväärse summa kohta muus vääringus. Eelnimetatud summat ületavate hoiuste intressimäärad kehtestatakse eraldi. 5 000 000 EUR või samaväärne summa kehtib kliendi või kliendirühma tähtajaliste hoiuste ja kogumiskontode kogujäägi kohta.

Intressimäärad võivad muutuda.

*** Tähtajalise hoiuse ennetähtaegsel väljavõtmisel arvestatud intressi ei maksta ning tähtajalise hoiuse väljamakstavast põhisummast peetakse kinni juba makstud intress.