Autoriseerimisseadmete kategooriate piirmäärad

Kõik piirmäärad on kuvatud eurodes või euro ekvivalendina muus valuutas

Teenused sidekanalite vahendusel

Kõik autoriseerimisseadmed on jagatud järgmistesse kategooriatesse:

Autoriseerimisseadme kategooria Päevane maksete suurus kokku, EUR
Madal1 3 000,00 EUR (kolm tuhat EUR)
Keskmine1 60 000,00 EUR (kuuskümmend tuhat eurot)
Kõrge1 250 000,00 EUR (kakssada viiskümmend tuhat EUR)
Individuaalne1,2 30 000 000,00 EUR (kolmkümmend miljonit eurot)

Kõik autoriseerimisseadmed on jagatud järgmistesse kategooriatesse:

Autoriseerimisseadme kategooria Autoriseerimisseade
Madal1 MobileSCAN Madal (Mobile SCAN, mis on aktiveeritud äpis SMS abil või MobileSCAN aktiveeritud võimalikul ebaturvalisel seadmel); TouchID, FaceID koos madala kategooriga MobileScan-iga
Keskmine1 PIN kalkulaator; MobileSCAN Keskmine (MobileSCAN aktiveeritud internetipangas PIN kalkulaatoriga turvalisel seadmel)
Kõrge1 MobileSCAN Full (MobileSCAN aktiveeritud turvalisel seadmel3)
Individuaalne1,2 Mobiil ID
ID-kaart
DIGIPASS 780 (ja vanemad DIGIPASSi mudelid)

Autoriseerimisseadmete kategooriatele on seatud järgmised piirmäärad (mitme makse kinnitamise limiit ühe autoriseerimisseadmega):

Autoriseerimisseadme kategooria Limiidid (maksete arv) Limiidid (maksete kogusumma)
Madal1 50 (viiskümmend) 3 000,00 EUR (kolm tuhat EUR)
Keskmine1 50 (viiskümmend) 60 000,00 EUR (kuuskümmend tuhat eurot)
Kõrge1 500 (viissada) 250 000,00 EUR (kakssada viiskümmend tuhat EUR)
Individuaalne1,2 50 (viiskümmend) 2 000 000,00 EUR (kaks miljonit eurot)

 

Lisaks on seatud järgnevad limiidid FaceID ja Touch ID kasutamisele koos MobileScan Full-iga:

  1. Ühe kande limiit on võrdne päevase käibe limiidiga - 10 000 EUR (kümme tuhat EUR);
  2. Maksete kogumile on seatud limiit 10 000 EUR (kümme tuhat EUR).


1Maksete arv MobileSCAN-i ja DIGIPASS 780 kasutades on 500 (viissada)
2Maksete arv Digipass 320 või vanemaid seadmeid kasutades on 50 (viiskümmend)
3Seadme turvalisuse kohta leiad infot oma internetipangast.