Kaarditehingute vaidlustamine

Tarbijal on õigus pangakaardiga tehtud tehing vaidlustada, kui:

  • saadud toode on puudustega;
  • toode ei vasta tellimusele;
  • tarbija ei ole tellitud kaupu või teenuseid kätte saanud;
  • tehing on tühistatud, aga kaupleja ei ole raha tagastanud;
  • tehing ebaõnnestus, aga raha on arvelt maha läinud;
  • teenuse tellimine on lõpetatud, kuid raha võetakse jätkuval arvelt maha;
  • tasu tehingu eest on kontolt maha võetud muus summas kui kokkulepitu.

Tehingu vaidlustamiseks peab tarbija pöörduma esmalt kaupleja poole. Kui kauplejaga ei saavutata kokkulepet või kui kaupleja tarbijale ei vasta, siis on tarbijal õigus abi saamiseks pöörduda kaardiväljastaja ehk panga poole.

Panga poole pöördumisel tuleb esitada tehingusse puutuv lisainfo, sh ostu tõendava dokumendi koopia, tellimuskinnitus, kirjavahetus kauplejaga jm. Pank vastab pöördumisele esimesel võimalusel, kuid kuna tagasinõudemenetluse puhul võib olla kaasatud mitu osapoolt (nt kaupleja, teised krediidiasutused, rahvusvahelised kaardiorganisatsioonid jt), võib lõpliku lahenduse leidmine võtta aega.

Kaarditehingu vaidlustamiseks palume täita kaarditehingute vaidlustamise vorm meie kontoris või esitada allkirjastatud avaldus läbi internetipanga. Läbi internetipanga vaide esitamisel palume märkida kaardi number, tehingu summa, kuupäev, valuuta ja asukoht.

Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust Citadele Panga klienditeenindusega telefonil 77 00 000.