Viipemaksed

Kas ma pean midagi tegema, kui ma müün / annan ära oma nutikella või soetan uuema mudeli?

Enne seadme müümist / äraandmist tuleks kõik nutikellas olevad andmed kustutada. Lisaks peaksite kustutama kõik makselahendusse Garmin Pay lisatud kaardid. Samuti peaksite eemaldama oma kaardi, kui te annate oma seadme ajutiselt kellelegi teisele kasutamiseks. Näiteks siis, kui see vajab remonti. Kui te asendate oma seadme või uuendate seda, peate oma kaardi(d) uuesti makselahendusse Garmin Pay lisama.

Kas leidsid oma küsimusele vastuse?