Turvalised kaardimaksed internetis

Miks on tugev autentimine vajalik?

Arvestades suurenenud ohte, tehnoloogia kiiret arengut ja e-panganduse kasutamise kasvu, peame pöörama rohkem tähelepanu veebimaksete ohutusele. Tugev autentimine on loogiline samm veebimaksete ohutuse nüüdisajastamisel.

Euroopa Pangandusjärelevalve suuniste põhjal muutis ka FCMC turuosaliste infosüsteemide turvanõudeid ja palus neil ajakohastada veebimaksete turvalisust.

Kas leidsid oma küsimusele vastuse?