Teave klientidele Ukraina sõja kohta

Kas maksed Venemaale/Venemaalt ja/või Valgevenesse/Valgevenest on võimalikud? (füüsilistele isikutele)

Jah, kui vaid maksed pole seotud sanktsioonidega – sanktsioonide alla sattunud pankade, toodete või teenustega jne.

Kas leidsid oma küsimusele vastuse?