Sanktsioonid

Mis on sanktsioonid?

Rahvusvahelise õiguse kohaselt on sanktsioonid Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO), Euroopa Liidu (EL) või teise riigi kehtestatud piirangud juriidilise või füüsilise isiku, riigi, territooriumi või muu üksuse või teatavat liiki kaupade või teenuste suhtes.

Kas leidsid oma küsimusele vastuse?