Sanktsioonid

Kas panga kliendid peavad sanktsioone järgima?

Kõik isikud on kohustatud järgima rahvusvahelisi – ÜRO ja ELi – ning riiklikke sanktsioone ning pank kui Lätis asutatud finantsasutus järgib kooskõlas seadusega USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) sanktsioone. Pank järgib USA OFAC-i sanktsioone kõigis valuutades tehtavate maksete puhul.
Rahvusvahelised ja riiklikud sanktsioonid on otse kohaldatavad ning neid tuleb täita kohe ja ilma eraldi luba saamata.

Kas leidsid oma küsimusele vastuse?