Sanktsioonid

Milline on panga sanktsioonipoliitika?

Finantsteenuste osutamisel järgib AS Citadele Banka täielikult rahvusvahelisi, riiklikke ja OFAC-i sanktsioone vastavalt normatiivaktides sätestatud korrale ja selle ulatuses. Pank järgib OFAC-i sanktsioone kõigis valuutades tehtavate maksete puhul. 
Pank rakendab sanktsioonide rikkumise ja sanktsioonidest kõrvalehoidmise katsete suhtes nulltolerantsi poliitikat.
Pangal on õigus lõpetada koostöö klientidega, kelle suhtes kohaldatakse sanktsioone või kes on seotud sanktsioonide rikkumise või nendest kõrvalehoidmisega.

Kas leidsid oma küsimusele vastuse?