Sanktsioonid

Kuidas mõjutavad sanktsioonid panga osutatavaid teenuseid?

Meie ei osuta finantsteenuseid, kui

  1. kliendi suhtes kohaldatakse sanktsioone;
  2. klient ei esita nõudmisel teavet, mis on vajalik sanktsioonide ohu välistamiseks;
  3. teenuse osutamine tekitaks lubamatu sanktsioonidest kõrvalehoidmise ja rikkumise ohu.

Kas leidsid oma küsimusele vastuse?