Sanktsioonid

Kuidas mõjutavad sanktsioonid panga osutatavaid teenuseid?

Pank ei osuta finantsteenuseid, kui kohaldatakse sanktsioone või kui klient ei esita teavet, mis on vajalik sanktsioonide ohu välistamiseks, või kui teenuse osutamine tekitaks lubamatu sanktsioonidest kõrvalehoidmise ja rikkumise ohu.Pank ei osuta finantsteenuseid, kui kohaldatakse sanktsioone või kui klient ei esita teavet, mis on vajalik sanktsioonide ohu välistamiseks, või kui teenuse osutamine tekitaks lubamatu sanktsioonidest kõrvalehoidmise ja rikkumise ohu.

Kas leidsid oma küsimusele vastuse?