Sanktsioonid

Kuidas sanktsioone järgida?

Soovime rõhutada, et ÜRO, ELi ja riiklikud sanktsioonid on siduvad kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, sõltumata nende majanduslikust või muust tegevusest.
Kutsume ettevõtlusega tegelevaid kliente tegema kindlaks oma äritegevusele omased sanktsiooniriskid ja töötama tuvastatud riske arvesse võttes välja tõhusad sisekontrollimeetmed sanktsioonide järgimiseks, näiteks koostööpartnerite täielik kontroll sanktsioonide nimekirjade alusel.
Sisekontrollimeetmed peaksid vastama ettevõtte tegevuse iseloomule, geograafilisele piirkonnale, kus teenuseid osutatakse, ning partneritele ja klientidele. Kontrollimise viis, sagedus ja ulatus võivad olla erinevad, võttes arvesse ettevõtte suurust, tegevussuunda ja tuvastatud riske.
Tuleb meeles pidada, et sanktsioone võib kehtestada mitte ainult konkreetsete füüsiliste ja juriidiliste isikute, vaid ka riigi või territooriumi, samuti teatavat liiki kaupade ja teenuste suhtes (sektoripõhised sanktsioonid).

Kas leidsid oma küsimusele vastuse?