Sanktsioonid

Mida teha, kui kliendil on kahtlus sanktsioonide rikkumise kohta?

Kui kliendil on kahtlus, et ÜRO, ELi või riiklikke sanktsioone rikutakse või neist hoitakse kõrvale, tuleb sellest viivitamatult teavitada pädevaid asutusi, näiteks Rahapesu Andmebüroo, Välisministeeriumi või riigi politseid.

Kas leidsid oma küsimusele vastuse?