Hoiused

Kas Kogumiskonto on turvaline?

AS Citadele banka Eesti filiaalis olevad hoiused on 100 000 EUR väärtuses kaitstud Läti Vabariigi riikliku hoiuste tagamise skeemiga kooskõlas Läti Vabariigi Hoiuste tagamise seadusele (Deposit Guarantee Law) AS-i Citadele banka Eesti filiaali maksejõuetuse korral, eelkõige pankrotimenetluse algatamise ning panga tegevusloa või filiaali asutamisloa kehtetuks tunnistamise korral.

Kas leidsid oma küsimusele vastuse?