Hoiused

Kas Kogumiskonto+ on turvaline?

AS Citadele banka Eesti filiaalis olevad hoiused on 100 000 euro väärtuses kaitstud Läti Vabariigi riikliku hoiuste tagamise skeemiga kooskõlas Läti Vabariigi Hoiuste tagamise seadusele (Deposit Guarantee Law) AS-i Citadele banka Eesti filiaali maksejõuetuse korral, eelkõige pankrotimenetluse algatamise ning panga tegevusloa või filiaali asutamisloa kehtetuks tunnistamise korral.

Kas leidsid oma küsimusele vastuse?