Hoiused

Kuhu Rohelise kogumiskonto investeeringud paigutatakse?

Energiatõhusad elamud:

  • Majale on omistatud energiatõhususe klass A või A+;
  • Kinnisvaraobjekt vastab liginullenergiahoone kriteeriumidele, vastavalt kohalike õigusaktide määratlusele;
  • Kinnisvaraobjekti esmase taastumatu energia tarbimise tase on vähemalt 10% madalam kui liginullenergiahoonetele kohalike õigusaktidega kehtestatud esmase taastumatu energia tarbimise tase. 

* Sobilikele projektidele väljastatavate laenude esimene voor toimub kuue kuu jooksul alates toote kasutuselevõtust või kui hoiusefondi maht ulatub 10 miljoni euroni. Seni hoitakse praeguseid hoiusevahendeid Euroopa Keskpangas.

Kas leidsid oma küsimusele vastuse?