Miks me sellest hoolime?

Meie sõidukite tekitatud CO2-heite vähendamine on oluline samm kliimamuutuste vastu võitlemisel. Kliimamuutused mõjutavad muu hulgas meie õhukvaliteeti, inimeste tervist, juurdepääsu energiaallikatele ja bioloogilist mitmekesisust. Selleks et saavutada CO2-heite vähendamisel sisulisi ja pikaajalisi tulemusi, peame kombineerima kliimapoliitilisi meetmeid ja tehnoloogilisi läbimurdeid iga üksikisiku isiklike jõupingutustega.

Liisitud sõidukite keskkonnamõju arvutamine

Heitkoguste arvutamisel kasutame kõige täpsemaid saastet iseloomustavaid komponente. Kui mõned muutujad ei ole kättesaadavad, kasutame kõige täpsemat võimalikku arvutust, eeldades, et WLTP* väärtus on 152 gCO2e/km ja standardne läbisõit 15 000 km aastas.

* Kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus (WLTP) on ülemaailmne ühtlustatud standard, millega määratakse kindlaks kergsõidukite CO2-tase ja muud heitkogused ning kütuse- ja energiatarbimine. WLTP võeti kasutusele 1. septembril 2017. Sellest ajast alates on kõik uute autode segmendid kohandatud WLTP väärtustega (kehtib ainult uute autode homologeerimise kohta) ja alates 1. septembrist 2018 peavad kõik esmakordselt registreeritavad autod kuvama seda WLTP väärtust. 

  • Kõik asjakohased heitkogused arvutatakse ja esitatakse CO2-tonnides.
  • Arvutused põhinevad TTW-meetodil (tank-to-wheel), mille alusel arvutatakse kõik kasvuhoonegaasid, mis eralduvad sõidukikütuse põletamisel.
  • Arvutus ei hõlma heitkoguseid, mis satuvad atmosfääri nafta kaevandamisel, töötlemisel ja tanklatesse transportimisel. See ei hõlma ka sõiduki valmistamiseks kulunud arvutatud heitkoguseid. 
  • Arvutamisel kasutatakse selliseid muutujaid nagu sõiduki testimise käigus saadud WLTP väärtus (gCO2/km) ja liisingulepingu kohaselt liisinguperioodi jooksul lubatud läbisõit.   
  • Elektri- ja pistikühendusega hübriidsõidukite arvutustes eeldatakse, et kasutatav elekter pärineb fossiilkütuste põletamisest. Tarbitud elektrienergia heitekoefitsient on Euroopa keskmine arv määratlemata jäägi leidmiseks.
  • Üks puu neelab aastas umbes 25 kg CO2.

Sinu sõidukivalikul on märkimisväärne mõju sinu isiklikule CO2 jalajäljele ning on mitmeid viise, kuidas oma valikut säästlikumaks muuta:

  • vali keskkonnasõbralik transpordiviis, näiteks jalgrattaga sõitmine või ühistransport;
  • sõida pigem mitmekesi ja planeeri oma marsruute hoolikalt. Kui valid väiksema CO2-heitega sõiduki või elektriauto, pakub Citadele paremaid liisingu tingimusi;
  • sõida sujuvalt: väldi liigset kiirendamist ja järsku pidurdamist. Nende põhimõtted aitavad säästa energiat, samuti vähendada CO2-heitkoguseid ja üldist liiklusmüra.

Kas see info oli kasulik?

Valik on tegemata

Kommentaar

Kas oled huvitatud oma liisitud sõiduki süsinikdioksiidi heitkoguste kompenseerimisest?

Valik on tegemata

Kommentaar