Muud laenudega seotud teenused

Effective since 02.04.2024

Teenustasu dokumentide ettevalmistamise eest (sh. tehinguga seotud dokumentide eest) 1,2
Teenus Hind
Võlanõudekiri 5 EUR
Leppetrahv kindlustuspoliisi esitamata jätmise eest 25 EUR
Teenustasu äriregistrist majandusaasta aruande väljavõtte eest (sh kui klient ei esitata seda õigeaegselt) 25 EUR
Garantii ja importakreditiivi väljastamiseks lepingu ja muude seotud dokumentide valmistamine:
kui garantii tagatiseks on rahalised vahendid pangas või hoius Tasuta
muu tagatis Kokkuleppel (min. 150 EUR)
Lepingu muutmine 75 EUR
  • 1 Kui dokument peab olema notariaalselt tõestatud, tasub klient lisaks ka notariteenuse eest tegelikud kulud.
  • 2 Kui laenulepingu sõlmimise, muutmise, refinantseerimise või escrow-teenuse kasutamise tasu ei võeta samaaegselt.