Maksed

Teenus Hind
Elektroonilised kanalid Kontoris
Citadele grupisisene makse, sh Läti ja Leedu filiaalides
Citadele grupisisene makse sama kliendi kontode vahel Tasuta 3 EUR
Citadele grupisisene makes erinevate klientide kontode vahel 0.10 EUR 3 EUR
Maksed eurodes
Euromaksed (SEPA maksed ja SEPA välkmaksed, vaata lisa 1, alapeatükk 1) 0.38 EUR 4 EUR 1
Makse teise panka
SHA (jagatud kulud) 6 EUR 18 EUR
OUR (maksja maksab kulud) 25 EUR 35 EUR
Maksed välisvaluutas
Välismakse
SHA (jagatud kulud) 6 EUR 18 EUR
OUR (maksja maksab kulud) 25 EUR 35 EUR
Kiirmakse
SHA (jagatud kulud) 14 EUR 30 EUR
OUR (maksja maksab kulud) 36 EUR 48 EUR
Püsimaksed
Püsimaksekorralduse vormistamine Tasuta
Laekuvad maksed
Citadele pangast laekuv makse (kaasa arvatud laekuv makse, mis on algatatud Leedus ja Lätis asuvates filiaalides, kohalikud siseriiklik ja euromakse) Tasuta
Muud välisvaluutas laekuvad maksed (teenustasutüübiga BEN ja SHA) 6 EUR (või selle ekvivalent maksevaluutas)
Konverteerimistasu Vastavalt Citadele Panga kursile
Maksetega seotud järelepärimised
Citadele grupisisese maksekorralduse tühistamise või muutmise taotluse vastuvõtmine või taotluse saatmine teistesse pankadesse Eestis ja Lätis 10 EUR
Kohalike ja välismaksetega seotud järelepärimine 80 EUR + välispankade tasu
Kohalike ja välismaksete tühistamistaotluse vastuvõtmine 125 EUR + välispankade tasu
  • 1 SEPA välkmaksed pole saadaval kontoris ega telefonipangas, Informatsioon makse maksimumsumma kohta telefonipangas on saadaval panga kodulehel ja kontorites.