Kaubanduse finantseerimine

Effective since 18.01.2022

Pangagarantii
Teenus Hind
Väljastamine Kokkuleppel (min. 150 EUR)
Garantii kasutamine:
rahalised vahendid pangas või hoius 1% aastas (min. 50 EUR)
muu tagatis Kokkuleppel (min. 70EUR)
Muudatus/ tühistamine enne kehtivusaja lõppu 80 EUR
Mustandi ettevalmistus (kui garantiid ei ole väljastatud) 80 EUR
Lisatasu kiirkorras väljastamiseks, muudatuste tegemiseks, 1 pangapäeva jooksul 80 EUR
Maksenõude käsitlemine 0.2% tagastatavast summast (min. EUR 200)
Teise panga poolt väljastatud garantii autentsuse kontrollimine 40 EUR
Teise panga poolt väljastatud garantiikirjast või garantii muudatusest teatamine 80 EUR
Teise panga poolt väljastatud garantii nõude käsitlemine 250 EUR
SWIFT sõnum 10 EUR
Kulleri ja/või postikulud Tegelikud kulud
Teade garantii võimaliku väljastamise kohta 80 EUR
Garantii väljastamise lepingu ettevalmistamine Kokkuleppel (min. 150 EUR)
Lepingumuudatus 80 EUR
Impordiakreditiiv
Teenus Hind
Väljastamine Kokkuleppel (min. 150 EUR)
Importakreditiivi kasutamine:
rahalised vahendid pangas või hoius 1% aastas (min. 50 EUR)
muu tagatis Kokkuleppel (min. 70 EUR)
Muudatus/ tühistamine enne kehtivusaja lõppu 80 EUR
Mustandi ettevalmistus (kui importakreditiivi ei ole väljastatud) 80 EUR
Dokumentide käsitlemine (iga komplekti kohta) 0.2% dokumendi summast (min. 150 EUR)
Edasilükatud makse tasu 80 EUR
Veatasu (saaja kanda) 100 EUR
SWIFT sõnum 10 EUR
Kulleri ja/või postikulud Tegelikud kulud
Impordiakreditiivi lepingu ettevalmistamine Kokkuleppel (min. 150 EUR)
Lepingumuudatus 80 EUR
Ekspordiakreditiiv
Teenus Hind
Teatamine ekspordiakreditiiv kviitung/ muudatus 80 EUR
Dokumentide käsitlemine (iga komplekti kohta) 0.2% dokumendi summast (min. 150 EUR)
Dokumentide eelkontroll (iga komplekti kohta) 80 EUR
Edasilükatud makse tasu 80 EUR
Ekspordiakreditiivi kinnitamine Kokkuleppel (min. 100 EUR)
Ekspordikreditiivi diskonteerimine Kokkuleppel (min. 150 EUR)
Mustandi koostamine (kui ekspordiakreditiiv ei ole väljastatud) 80 EUR
Akreditiivi ülekandmine 0.3 % ülekantava akreditiivi summast (min. 200 EUR)
Nõuete loovutamine 0.1% summast (min. 150 EUR)
SWIFT sõnum 10 EUR
Kulleri ja/või postikulud Tegelikud kulud
Dokumentaalne Inkasso
Teenus Hind
Dokumentide ja makse käsitlemine 0.2 % summast (min. 100 EUR)
Muudatus 40 EUR
Makseta dokumentide kohaletoimetamine/tagastus 70 EUR
Citadele'le adresseeritud kaupade vabastamine 70 EUR
SWIFT sõnum 10 EUR
Kulleri ja/või postikulud Tegelikud kulud