Aktiivse kasutaja soodustus

Tellides X kaardi, kasutad X prime kaardiga esimesed 6 kuud kaarti kuutasuta ja X supreme kaardiga esimesed 3 kuud kuutasuta.
100%-line põhikaardi kuutasu soodustus rakendub põhikaardi väljastamisele järgneva kuu 1. kuupäevast.

Oma X kaarti aktiivselt kasutades saad 50% või 100% allahindlust oma põhikaardi kuutasult.

  Põhi- ja lisakaardiga tehtud ostude kogusumma esimesel poolaastal*: Põhikaardi kuuhooldustasu soodustus järgmiseks 6 (kuueks) kuuks:
X prime 6 000 EUR (kaasa arvatud) 100% soodustust põhikaardi kuuhooldustasust
X prime 4 500 EUR (kaasa arvatud) 50% soodustust põhikaardi kuuhooldustasust
X supreme 3 000 EUR (kaasa arvatud) 100% soodustust põhikaardi kuuhooldustasust
X supreme  2 000 EUR (kaasa arvatud) 50% soodustust põhikaardi kuuhooldustasust

Näide: kui kaart väljastati 2021. aasta jaanuaris, lõpeb 6-kuuline periood 31. juulil 2021. Kui sellel perioodil on X prime kaardiga tehtud ostude summa 6161,12 EUR, siis järgmised 6 kuud alates augustist 2021, saate X prime kaarti kasutada ilma kuuhooldustasuta.

Lisainfot kaartide kuutasu kohta leiad hinnakirjast.

* Kaardi kasutamise poolaasta on 6-kuuline periood, mis algab põhikaardi väljastamisele järgneva kuu esimesest päevast.

Pangal on õigus kord poolaastas sooduslepingu tingimused ja ostude mahu kriteeriumid üle vaadata.
Teavet kaardi kasutamise kohta poolaasta jooksul saate infotelefonil 77 00 000.