Aktiivse kasutaja soodustus

Tellides X kaardi, kasutad X prime kaardiga esimesed 6 kuud kaarti kuutasuta ja X supreme kaardiga esimesed 3 kuud kuutasuta.

Oma X kaarti aktiivselt kasutades saad allahindlust oma põhikaardi kuutasult.

  Põhi- ja lisakaardiga tehtud ostude kogusumma esimesel poolaastal*: Põhikaardi kuuhooldustasu soodustus järgmiseks 6 (kuueks) kuuks:
X prime, X Platinum 6 000 EUR (kaasa arvatud) 50 % soodustust põhikaardi kuuhooldustasust
X prime, X Platinum 4 500 EUR (kaasa arvatud) 25 % soodustust põhikaardi kuuhooldustasust
X supreme, X hero 3 000 EUR (kaasa arvatud) 50 % soodustust põhikaardi kuuhooldustasust
X supreme, X hero  2 000 EUR (kaasa arvatud) 25 % soodustust põhikaardi kuuhooldustasust

Näide: kui kaart väljastati 2022. aasta augustis, lõpeb 6-kuuline periood 28. veebruaril 2023. Kui sellel perioodil on X prime kaardiga tehtud ostude summa 6161,12 EUR, siis järgmised 6 kuud alates märtsist 2023, kehtib X prime kaardile kuutasu soodustus 50%.

Lisainfot kaartide kuutasu kohta leiad hinnakirjast.

* Kaardi kasutamise poolaasta on 6-kuuline periood, mis algab põhikaardi väljastamisele järgneva kuu esimesest päevast.

Pangal on õigus kord poolaastas sooduslepingu tingimused ja ostude mahu kriteeriumid üle vaadata.
Teavet kaardi kasutamise kohta poolaasta jooksul saate infotelefonil 77 00 000.