Pangakaardid

X smart
Valuuta EUR
Teenus X smart X Smart noortele1
Kaardi hooldustasu 1.20 EUR kuus Tasuta
Lisakaardi hooldustasu 1.20 EUR kuus Ei pakuta
Kaardi asendamine Tasuta
Teenustasu kaupade ja teenuste ostmisel Tasuta
Sularaha väljavõtmine teiste pankade kontorites 1% (min. 3 EUR)
Sularaha väljavõtmine Citadele panga sularahaautomaatides Eestis Kuni 1000 EUR kuus tasuta, 0.2% summast, mis ületab 1000 eurot2
Sularaha väljavõtmine teiste pankade sularahaautomaatidest Esimesed 5 korda kuus või kuni 1000 EUR tasuta – summast, mis seda ületab 1% (min. 1 eurot)
Maksekorraldused kaardikontolt Elektroonsed maksed - tasuta
Viivis konto tegelike rahaliste vahendite ületamise eest (päevas) 0.06%
Citadele Panga poolt klientidele laekuva makse kohta saadetud lühisõnum Tasuta
Valuuta konverteerimise juurdehindlus 2%
X krediitkaardid
Teenus X hero X Platinum X Infinite
EUR
Kaardi hooldustasu 2.20 EUR kuus 6 EUR kuus 350 EUR aastas
Lisakaardi hooldustasu kuus 2.20 EUR kuus 6 EUR kuus Tasuta
Kaardi asendamine Tasuta 50 EUR
Teenustasu kaupade ja teenuste ostmisel Tasuta
Sularaha väljavõtmine teistest pankadest 3% (min. 3 EUR)
Sularaha väljavõtmine Citadele panga sularahaautomaadist Eestis 3% (min. 1.50 EUR)
Sularaha väljavõtmine teiste pankade sularahaautomaatidest 3% (min. 3 EUR)
Sularaha sissemakse Citadele panga sularahaautomaati Tasuta
Maksekorraldused kaardikontolt Nagu arvelduskontolt + 3% Nagu arvelduskontolt + 3%3
Minimaalne tagasimakse summa kuus 5% kasutatud krediidilimiidist ja 100% ületatud kulutused
Krediidi aastane intressimäär 18 % 16% 14%
Kasutatud krediidi aastane intressimäär kuni järgmise kuu 15nda kuupäevani 0%
Viivis aastas 23%
Viivis päevas 0.06%
Intress autoriseerimata negatiivselt kontojäägilt 20%
Priority Pass aastatasu Ei pakuta Tasuta
Priority Pass VIP lounge külastustasu ühe inimese kohta Ei pakuta 30 EUR (käibemaksuga) 30 EUR (käibemaksuga)4
Concierge teenus Ei pakuta 200 EUR aastas Tasuta
Valuuta konverteerimise juurdehindlus 2%
Käepael, kleebis (pangakaardi omanikele)
Teenus Hind
Käepaela, kleebise hooldustasu5 0.50 EUR kuus
Teenustasu kaupade ja teenuste ostmisel teenuste ostmisel Tasuta
Teised teenused Vastavalt põhikaardi teenustasule, millega käepael või kleebis on seotud
Muud maksekaardiga seotud teenused
Teenus Hind
Kaardikonto saldo päring sularahaautomaadis:
Citadele panga sularahaautomaadist (Lätis, Eestis) Tasuta
teiste pankade sularahaautomaatidest 0.32 EUR päring
Kliendi palvel kaardi blokeeringust vabastamine, kui PIN-kood on sisestatud 3 korda valesti Tasuta
Sularaha ja kaardimakse päeva- või kuu limiidi tõstmine üle hinnakirjas seatud limiidi 7 EUR, mis võetakse kliendi kontolt maha kliendi avalduse alusel limiidi tõstmisel
Kaardiga seotud konto sulgemine Tasuta
Sularaha väljavõtmise sularahaautomaatidest ja kaardimaksete päevalimiit:
Kasutades X smart, Maestro, Mastercard Standard, Mastercard Gold, X hero, X Platinum kaarti 2 200 EUR
Kasutades X Infinite, Visa Platinum kaarti 3 000 EUR
Sularaha väljavõtmise sularahaautomaatidest ja kaardimaksete kuulimiit:
Kasutades X smart, Maestro, Mastercard Standard, Mastercard Gold, X Hero, X Platinum kaarti 15 000 EUR
Kasutades X Infinite, Visa Platinum kaarti 30 000 EUR
Kaardi PIN-koodi muutmine Citadele mobiilirakenduses Tasuta
  • 1 Noortele vanuses 7 kuni 21 eluaastat (ka)
  • 2 1000 eurot on maksimaalne kogusumma, mida on ühes kuus võimalik tasuta välja võtta Eestis ja väljaspool Eestit asuvates sularahaautomaatidest.
  • 3 Täiendavat teenustasu 3% ei kohaldata, kui makse teostatakse Concierge teenuse raames.
  • 4 VIP lounge põhikaardi kasutajale pakutakse kalendriaasta jooksul viit lennujaama külastust tasuta.
  • 5 Väljastatakse kaardiomanikele ja seotakse vastava kaardikontoga, välja arvatud Maxi säästukonto kaart.