Kaardi kuutasu soodustus

X hero krediitkaardi aktiivsel kasutamisel saad põhikaardi kuuhooldustasu soodustust 50% või 100%.

Põhi- ja lisakaardiga tehtud ostude kogusumma esimesel poolaastal*: Põhikaardi kuuhooldustasu soodustus järgmiseks 6 (kuueks) kuuks:
EUR 3 000 (kaasa arvatud) 100% soodustust põhikaardi kuuhooldustasust
EUR 2 000 (kaasa arvatud) 50% soodustust põhikaardi kuuhooldustasust

Näide: kui kaart väljastati 2019. aasta aprillis, lõpeb 6-kuuline periood 31. oktoobril 2019. Kui sellel perioodil on X hero kaardiga tehtud ostude summa 3161,12 EUR, siis järgmised 6 kuud alates novembrist 2019, saate X hero kaarti kasutada ilma kuuhooldustasuta.


* Kaardi kasutamise poolaasta on 6-kuuline periood, mis algab põhikaardi väljastamisele järgneva kuu esimesest päevast.

Pangal on õigus kord poolaastas sooduslepingu tingimused ja ostude mahu kriteeriumid üle vaadata.
Teavet kaardi kasutamise kohta poolaasta jooksul saate infotelefonil 77 00 000.