Arveldused

Kuidas teha välkmakset?

Võimaluse korral teeb pank makse automaatselt välkmaksena. Kui see ei ole tehniliselt võimalik, tehakse makse tavapärase SEPA ülekandena, kui klient ei ole märkinud teisiti. Eurodes välkmaksed peavad vastama järgmistele tingimustele:

  • makse peab olema tehtud elektrooniliselt kas internetipangas või äpis;
  • makse summa peab olema alla 1000 euro;
  • saaja pank peab kuuluma välkmaksete skeemi.

Makse tehakse automaatselt ja maksja ega saaja pangad ei pea midagi muud tegema. Välkmaksete vastuvõtmise ja saatmise tingimused võivad pankades erineda ning sellepärast ei saa mõnda makset Citadelest sõltumatutel põhjustel välkmaksena teha.

Kas leidsid oma küsimusele vastuse?