Sanktsioonid

Kas kliendid peavad kontrollima oma äripartnereid seoses sanktsioonidega?

Panga klientidel soovitatakse kontrollida oma äripartnereid sanktsioonide suhtes, et vältida õiguslikke, maine- ja finantsriske, mis võivad tekkida koostööst isikutega, kelle suhtes sanktsioone otseselt või kaudselt kohaldatakse. Sellise koostöö eest võivad tekkida ettevõtlusega seotud raskused, näiteks osutub kauba omanikule kehtestatud sanktsioonide tõttu võimatuks saada tarnitud kauba eest tasu ning seadusest tulenev vastutus

Kas leidsid oma küsimusele vastuse?