Võimalus teatada keelatud tegevusest

JSC "Citadele banka" ja selle grupi ettevõtted (edaspidi "Citadele Grupp") ei luba igasuguseid keelatud tegevusi ning eeldavad sarnast suhtumist ja käitumist oma klientidelt ja koostööpartneritelt.

Igasugusest keelatud käitumise kahtlusest tuleb teatada viivitamata Citadele Grupile. Kui seda peetakse asjakohaseks, uuritakse juhtumit põhjalikult ja õiglaselt. Isikud, kelle puhul on leitud, et nad tegelevad keelatud käitumisega, kannavad sellist vastutust, nagu on märgitud dokumentides, millega kehtestatakse tehingusuhted vastava kliendi või teenuseosutajaga, samuti kohaldatava õiguse alusel. Võidakse võtta asjakohaseid õiguslikke meetmeid, et nõuda tagasi vääralt kasutatud rahalised vahendid, ja lõpetada ärisuhe keelatud käitumises osaleva isikuga.

Citadele Grupp abistab ja toetab ka pädevate asutuste uurimiste ja süüdistuste puhul.

Kui oled keelatud tegevustega tegelevaid isikuid jälginud või neist teavitatud, siis anna sellest meile teada.

Kirjelda teadaolevaid fakte, sündmusi ja seotud isikuid. See aruanne saadetakse Citadele vastavuskontrolli juhile. Palun märgi oma nimi, perekonnanimi ja kontaktandmed (e-posti aadress, postiaadress või telefoninumber).

Lubame, et iga aruanne võetakse arvesse ja see ei põhjusta sulle negatiivseid tagajärgi.

Saad valida ka anonüümse teavitamise. Sellisel juhul võta arvesse, et me ei saa sinuga ühendust, seega veendu, et sõnum sisaldaks piisavalt teavet, et saaksime juhtumit uurida.