Liising

Effective since 30.12.2020

Teenus Hind
Finantseerimine
Lepingutasu 1% vara ostuhinnast, min 190 EUR
Kahjuhüvitis lepingu ennetähtaegse lõpetamise eest Kasutusrent: 3 järgneva kuu intresside summa (3kuulise etteteavitamise korral tasuta) Kapitalirent: tasuta
Sõiduki väljaostmine kolmanda isiku poolt 1% vara ostuhinnast, min. 225 EUR
Liisingulepingu muudatus 1% tasumata osamaksete summast, min. 160 EUR
Lisatagatise vabastamine 1% tasumata osamaksete summast, min 160 EUR + kaasnevad kulud
Volikirja väljastamine1 Lihtkirjalik volikiri 12 EUR; Notariaalne volikiri 100 EUR, väljastatakse 3 tööpäeva jooksul
Maanteeameti e-teeninduses tehingu vormistamine 1 50 EUR + riigilõiv
Liisingueseme allkasutusse andmise nõusoleku kinnitus1 36 EUR
Lepingu rikkumise teatis1 5 EUR
Võlalepingu sõlmimine 1% võlasummast, min. 190 EUR
Liisingueseme valduse üleandmise organiseerimise menetlustasu lepingu rikkumise korral 2% tasumata osamaksete summast, min. 1000 EUR + kaasnevad kulud
Sõiduki teisaldamise menetlustasu1 70 EUR + kaasnevad kulud
Viivis liisingueseme tähtaegse tagastamisega viivitamise eest (päevas) 0,3% päevas tasumata osamaksete summast, min. 50 EUR
Saldokinnituse väljastamine1 12 EUR
Liisingulepingust või liisingulepinguga seotud dokumendist koopia tegemine1 12 EUR koopia
Parkimistingimuste või muu õigusakti rikkumisest tuleneva nõude (sh sõiduki teisalduskulud) menetlustasu1 36 EUR + kaasnevad kulud
Arve väljastamine (paber, postiga)1 2 EUR arve
Kordusarve väljastamine1 12 EUR arve
Vara väljaostuarve/arve tühistamine või muutmine1 36 EUR
Kindlustusjuhtumi käsitlemine 120 EUR
Liisingulepingu ennistamine 1% tasumata osamaksete summast, min. 160 EUR
  • 1 Hind koos KM-ga.