Liising

Liising
Teenus Hind
Taotluse läbivaatamine Tasuta
Lepingutasu 1% vara soetamismaksumusest, min 180 EUR
Teenustasud liisingulepingu muutmise eest
Lepingutingimuste muutmine:
maksekuupäeva muutmine 30 EUR
maksepuhkuse vormistamine 60 EUR
lepingu perioodi pikendamine/lühendamine 100 EUR
teiste lepingutingimuste muutmine kuni 1% maksmata jäägilt, min 75 EUR
Teenustasud muude liisingutehingutega seotud teenuste eest
Teenus1 Hind
Trahvide menetlemine 35 EUR + tekkinud kulud
Notariaalse volikirja tellimine 100 EUR + tekkinud kulud
Lihtkirjaliku volikirja tellimine 10 EUR
Maanteeametis pandi registreerimine riigilõiv + 25 EUR
Arve väljastamine paberkandjal 2 EUR
Teatis võlgnevusest 5 EUR
Saldokinnitus 10 EUR
Tagatise vabastamine 100 EUR
Tehingute kinnitamine Maanteeameti E-teeninduses 50 EUR + tekkinud kulud
  • 1 Teenustasule lisandub käibemaks