Kontod

Arvelduskonto
Teenus Hind
Arvelduskonto avamine ja hooldustasu Eesti residendile Tasuta
Arvelduskonto sulgemine Tasuta
Konto positiivse jäägi haldamine kliendi ainsa arvelduskonto sulgemise korral1 10 EUR
Eraisiku arvelduskonto avamiseks esitatud dokumentide käsitlustasu klientidele, kes ei ole EL või EMP residendid22 200 EUR
  • 1 Tasu rakendatakse kuni konto saldo on null.
  • 2 Kõik eraisikud on klassifitseeritud mitteresidendist klientideks, välja arvatud need, kes on klassifitseeritud residentidena. Resident on füüsiline isik, kes seaduslikult elab Eesti Vabariigis või mõnes muus Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis, st isik, kellel on Eesti Vabariigi või selle teise liikmesriigi õigusaktidest tulenevalt õigus elada vastavalt Eesti Vabariigis või selles teises liikmesriigis. Tasu tuleb tasuda enne pangapoolset kontrolli ja enne panga otsust kliendiga ärisuhte alustamise kohta..