Kontod

Teenus Hind
Arvelduskonto
Arvelduskonto avamine Eesti residendile Tasuta
Arvelduskonto sulgemine Tasuta
Konto positiivse jäägi haldamine kliendi ainsa arvelduskonto sulgemise korral1 10 EUR
Arvelduskonto kuutasu3 1.99 EUR kuus
Arvelduskonto kuutasu muu riigi (mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi) residendile 10 EUR kuus
Eraisiku arvelduskonto avamiseks esitatud dokumentide käsitlustasu muu riigi (mitte Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi) residendile2,5 350 EUR
Igakuine vahendite haldustasu kliendile, kellega ärisuhe on lõpetatud 50 EUR kuus
  • 1 Tasu rakendatakse kuni konto saldo on null.
  • 2 Kõik eraisikud on klassifitseeritud mitteresidendist klientideks, välja arvatud need, kes on klassifitseeritud residentidena. Resident on füüsiline isik, kes seaduslikult elab Eesti Vabariigis või mõnes muus Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis, st isik, kellel on Eesti Vabariigi või selle teise liikmesriigi õigusaktidest tulenevalt õigus elada vastavalt Eesti Vabariigis või selles teises liikmesriigis. Tasu tuleb tasuda enne pangapoolset kontrolli ja enne panga otsust kliendiga ärisuhte alustamise kohta.
  • 3 Kliendi kõikidele arvelduskontodele rakendub üks tasu. Tasu ei võeta klientidelt, kellel on mõni Citadele kaart, tähtajaline hoius, kogumiskonto või mis tahes liiki laenutoode.
  • 4 Kliendi kõigile kontodele kehtib üks tasu. Tasu ei kohaldata, kui kliendil on mõni kehtiv Citadele laenutoode.
  • 5 Teenustasu kuulub tasumisele enne dokumentide kontrolli ega eelda panga otsust kliendiga ärisuhte alustamise kohta.