Kontod

Effective since 01.04.2024

Teenus Hind
Arvelduskonto
Arvelduskonto avamine Tasuta
Arvelduskonto sulgemine Tasuta
Konto positiivse jäägi haldamine kliendi ainsa arvelduskonto sulgemise korral1 10 EUR
Arvelduskonto kuutasu3 1.99 EUR kuus
Minimaalne pangateenustasu klientidele, keda käsitletakse rahvusvahelistena klientidele2,3 10 EUR kuus
Mitteaktiivse rahvusvahelise kliendi konto või ilma aktiivse kaardita konto haldamine: 2
kui kliendi algatatud tehinguid ei ole tehtud arvelduskontol üle 12 kuu ja kliendil on muid Citadele pangaga sõlmitud lepinguid ei ole2 75 EUR kuus
kui kliendi algatatud tehinguid ei ole tehtud arvelduskontol üle 2 aasta ja kliendil puudub muud Citadele pangaga sõlmitud lepingud2 150 EUR kuus
Eraisiku dokumentide kontrollimise tasu rahvusvahelistele eraklientidele konto avamisel2,5 350 EUR
Igakuine vahendite haldustasu kliendile, kellega ärisuhe on lõpetatud1 50 EUR kuus
  • 1 Tasu rakendatakse kuni konto saldo on null.
  • 2 Eraisikud liigitatakse rahvusvahelisteks eraklientideks, kui nad ei vasta eraisiku – residendi määratlusele. Resident on füüsiline isik, kes seaduslikult elab Eesti Vabariigis või mõnes teises Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis, s.o isik, kes Eesti Vabariigi või selle teise liikmesriigi õigusaktidest tulenevalt Riigil on õigus elada Eesti Vabariigis või mõnes teises liikmesriigis või täita muid kohaldatava õiguse kriteeriume.
  • 3 Kliendi kõikidele arvelduskontodele rakendub üks tasu. Tasu ei võeta klientidelt, kellel on mõni Citadele kaart, tähtajaline hoius, kogumiskonto või mis tahes liiki laenutoode.
  • 4 Kliendi kõigile kontodele kehtib üks tasu. Tasu ei kohaldata, kui kliendil on mõni kehtiv Citadele laenutoode.
  • 5 Teenustasu kuulub tasumisele enne dokumentide kontrolli ega eelda panga otsust kliendiga ärisuhte alustamise kohta.