Lisateenused

Kinnitused, teatised, väljavõtted, koopiad
Teenus Hind
SWIFTi koopia, maksekorralduse koopia 5 EUR
Pangatoimingu koopia kinnitamine 5 EUR
Kliendi nõudmisel konto väljavõtte koostamine ja väljastamine: 5 EUR kalendrikuus (min. 5 EUR)1,2
kuine kontoväljavõte pangasaalis 5 EUR
Ebaregulaarne väljavõte pangasaalis 0.35 EUR lk, min 5 EUR
Tõend ühe konto olemasolu ja seisu kohta 5 EUR
Tõend mitme konto olemasolu ja seisu kohta 10 EUR
Tõend audiitoritele 30 EUR
Muud tõendid, kinnitused 10 EUR
Standartsed tõendid, kinnitused 3 15 EUR
Mittestandardsed tõendid, kinnitused4,5 30 EUR
Koopia pangadokumendist 10 EUR
Arhiividokumendi väljastamine 30 EUR dokumendi kohta
Ärakirjade ja väljavõtete väljastamine maksuametile 0.35 EUR lk
Arestimise akti töötlemine ja täitmine 15 EUR
Pangadokumentide saatmine
Teenus Hind
Posti teel:
Eestis 10 EUR + 0.35 EUR lk
Väljapoole Eestit 15 EUR + 0.35 EUR lk
Pangadokumendi saatmine kiirkulleriga 25 EUR + tegelikud kulud
  • 1 Kui kontoväljavõte tellitakse mitme kuu kohta, sealhulgas kalendrikuu (kuude jaoks), millal kontol pole käivet, siis vastava kalendrikuu (ilma konto käibe) kohta tasu ei rakendata, arvestades, et teenustasu ei ole väiksem kui minimaalne tasu konto väljavõte eest, mis on määratud hinnakirjas. Kui konto väljavõtet taotletakse perioodiks, kus kontol pole käivet, võetakse konto väljavõtte eest hinnakirjas sätestatud minimaalset tasu.
  • 2 Konto väljavõtet on võimalik saada perioodiks, mis ei ületa 10 (kümme) aastat alates taotluse esitamisest.
  • 3 Dokumendid, mida peetakse standartseteks dokumentideks: - Konto väljavõte (saldo või vaba jääk) taotluse ettevalmistamise hetkel, kontoga seotud maksekaardi väljavõte (aktiivne / suletud) või info kontoga seotud krediidilimiidi kohta; - tõend asutatud ettevõtte omakapitali sissemakse või ettevõtte põhikapitali suurendamise kohta, näidates ära vastava sularaha sissemakse rekvisiidid või vastava laekunud makse; - info tarbimislaenu, tarbijakrediidilepingu, võla tasumise kokkuleppe alusel väljastatud laenujäägi kohta taotluse esitamise hetkel. Dokumenti, mida klient või kliendi esindaja lisateabe saamiseks taotleb, loetakse mittestandardseks dokumendiks. Dokumenti, mis kinnitab tarbijast kliendil laenukohustuste puudumist, loetakse mittestandardseks.
  • 4 S.h. tõendid audiitoritele, audiitorpäringute kinnitused ja saldokinnitused.
  • 5 Enam kui ühel lehel koostatud mittestandartse dokumendi tasu võib siintoodust erineda.