Lisateenused

Effective since 01.04.2024

Kinnitused, teatised, väljavõtted, koopiad
Teenus Hind
Tasu dokumentide hankimise ja kontrollimise eest4,1 10 eurot lehekülg (min 20 EUR)
Konto väljavõtte koostamine ja väljastamine pangakontoris1 10 eurot ühe kuu kohta (min 20 EUR)
Standardsed tõendid, kinnitused2 20 EUR
Mittestandardsed tõendid, kinnitused3 30 EUR
Arestimise akti töötlemine ja täitmine 15 EUR
Kuller- ja postiteenuste kasutamine kliendi soovil dokumentide ja muude esemete saatmiseks 25 EUR + tegelikud kulud
  • 1 Kui kontoväljavõte tellitakse mitme kuu kohta, sealhulgas kalendrikuu (kuude jaoks), millal kontol pole käivet, siis vastava kalendrikuu (ilma konto käibe) kohta tasu ei rakendata, arvestades, et teenustasu ei ole väiksem kui minimaalne tasu konto väljavõte eest, mis on määratud hinnakirjas. Kui konto väljavõtet taotletakse perioodiks, kus kontol pole käivet, võetakse konto väljavõtte eest hinnakirjas sätestatud minimaalset tasu. Konto väljavõtet on võimalik saada perioodiks, mis ei ületa 10 (kümme) aastat alates taotluse esitamisest.
  • 2 Järgmist tüüpi tõendeid loetakse standardtõenditeks: tõend kontojäägi kohta, konto olemasolu / kontole rakendatud krediidilimiit / kontoga seotud aktiivsed maksekaardid, positiivne kontojääk, tähtajalise hoiuse leping, konto sulgemine (kuupäevata), tasumata väikelaenu jääk (eraisikud), konkreetse võla tasumata jääk vastavalt võla tagasimakselepingule, krediitkaardi jääk. See tasu kehtib ka saadetud maksekorralduse SWIFT-koopia koostamise eest. Kui dokument peab olema notariaalselt kinnitatud, tasub klient lisaks notariteenuse tegelikud kulud.
  • 3 Tõend selle kohta, et kliendil ei ole tarbimislaenu kohustusi, tõendid kontostaatuse / tingimuste kohta (aktiivne/suletud), krediidikohustuste puudumine, konto saldo ja isikut tõendava dokumendi teave, ning arhiivist dokumentide koopia väljastamist loetakse mittestandardseks tõendiks. Muid lisateabega tõendeid, mida ei mainita standardtõenditena ja mida tellib klient või kliendi esindaja, käsitletakse mittestandardsete tõenditena. Kui dokument peab olema notariaalselt kinnitatud, tasub klient lisaks notariteenuse tegelikud kulud.
  • 4 Tasu kohaldub järgmist tüüpi dokumentide eest: volikirjad, tõendid, pärimistunnistused. Kui dokument peab olema notariaalselt tõestatud, maksab klient lisaks notariteenuste tegelikud kulud.