Muud laenudega seotud teenused

Effective since 01.04.2024

Teenustasu dokumentide ettevalmistamise eest (sh. tehinguga seotud dokumentide eest)1,2
Teenus Hind
Dokumentide saatmine Vastavalt kokkuleppele (min. tegelikud kulud + 8 EUR)
SWIFTi teel saadetav sõnum 7 EUR
Võlanõudekiri 5 EUR
Leppetrahv kindlustuspoliisi esitamata jätmise eest 25 EUR
Teenustasu äriregistrist majandusaasta aruande väljavõtte eest (sh kui kliendile ei esitata seda õigeaegselt) 25 EUR
  • 1 Kui dokument peab olema notariaalselt tõestatud, tasub klient lisaks ka notariteenuse eest tegelikud kulud.
  • 2 Kui teenustasu uue laenutehingu teostamise, laenutehingu, refinantseerimistehingu või deponeerimiskonto lepingu täitmise oluliste muudatuste tegemise eest ei kohaldata samaaegselt.