Maksed

Effective since 01.04.2024

Maksed

Teenus Hind
C kaardi kontolt1, elektrooniliselt2,6 Teistelt kontodelt, elektrooniliselt2 Pangakontoris või konsultandi vahendusel3
Maksed
Citadele grupisisene makse oma kontode vahel Tasuta Tasuta 10 EUR
Citadele grupisisene makse erinevate klientide kontode vahel Tasuta 0.10 EUR 10 EUR
Euroopasisene tava EUR makse (SEPA, SEPA välkmakse) Tasuta 0.38 EUR 10 EUR3
Välismakse (mitte- SEPA) mis tahes valuutas 10 EUR Ei ole saadaval
Rahvusvaheline kiirmakse (mitte-SEPA) mis tahes valuutas 25 EUR Ei ole saadaval
Muud sissetulevad maksed välisvaluutas (tasu tüübid BEN ja SHA) 6 EUR (või selle ekvivalent maksevaluutas)
Citadele pangast laekuv makse (kaasa arvatud laekuv makse, mis on algatatud Leedus ja Lätis asuvates filiaalides, kohalikud siseriiklik ja euromakse) Tasuta
Muud maksetega seotud teenused
Lisatasu maksete töötlemise eest kõrge riskiga riikidesse/riikidest5 150 EUR
Püsimaksekorralduse sõlmimine/ lepingu muutmine Tasuta 10 EUR
Citadele grupisisese maksekorralduse kohta tehtud järelepärimise, tühistamise või muutmise taotluse vastuvõtmine või taotluse saatmine teistesse pankadesse Lätis, Leedus ja Eestis 10 EUR
Muude maksetega seotud juhtumite järelepärimise, maksete muutmise või tühistamistaotluse saatmine 80 EUR + lisatasu
  • 1 Kontodelt X smart, C supreme, C prime, C Infinite algatatud maksetele kehtivad eritingimused
  • 2 Internetipangas, mobiiliäpis algatatud maksed ja tavamaksed
  • 3 Välkmaksed pole saadaval kontoris ega telefonipangas, Informatsioon makse maksimumsumma kohta telefonipangas on saadaval panga kodulehel ja kontoris.
  • 4 Teenustasu võetakse lisaks tavapärasele teenutasule maksete puhul väljaspoole euromaksete piirkonda kõikides valuutades ja maksetele väljaspoole euromaksete piirkonda valuutades RUB (Vene rubla) ja BYN (Valgevene rubla)
  • 5 Tasu võetakse lisaks tavatasule sissetulevate ja väljaminevate maksete eest ning tasu võetakse kliendi kontolt olenemata teenustasu liigist. Riikide loetelu, millele kohaldatakse lisatasu, on avaldatud veebilehel https://www.citadele.ee/et/private/payments/execution/.
  • 6 Kuni 2. aprillini 2024 kandis kaart nime X kaart.