Maksed

Teenus Hind
Elektroonilised kanalid Kontoris
Citadele grupisisene makse, sh Läti ja Leedu filiaalides
Citadele grupisisene makse sama kliendi kontode vahel Tasuta 10 EUR
Citadele grupisisene makse erinevate klientide kontode vahel 0.10 EUR 10 EUR
Maksed eurodes
Euromaksed (SEPA maksed ja SEPA välkmaksed) 0.38 EUR 10 EUR1
Euromaksed X smart, X supreme, X prime, X Infinite kaardi kontolt Tasuta 10 EUR1
Makse teise panka
SHA (jagatud kulud) 6 EUR Ei ole saadaval
OUR (maksja maksab kulud) 25 EUR Ei ole saadaval
Maksed välisvaluutas
Välismakse (v.a. RUR ja BYN)
SHA (jagatud kulud) 6 EUR Ei ole saadaval
OUR (maksja maksab kulud) 25 EUR Ei ole saadaval
Kiirmakse
SHA (jagatud kulud) 14 EUR Ei ole saadaval
OUR (maksja maksab kulud) 36 EUR Ei ole saadaval
Laekuvad maksed
Citadele pangast laekuv makse (kaasa arvatud laekuv makse, mis on algatatud Leedus ja Lätis asuvates filiaalides, kohalikud siseriiklik ja euromakse) Tasuta
Muud välisvaluutas laekuvad maksed (teenustasutüübiga BEN ja SHA) 6 EUR (või selle ekvivalent maksevaluutas)
Maksetega seotud järelepärimised
Teenus Hind
Citadele grupisisese maksekorralduse kohta tehtud järelepärimise, tühistamise või muutmise taotluse vastuvõtmine või taotluse saatmine teistesse pankadesse Lätis, Leedus ja Eestis 10 EUR
Muude maksetega seotud juhtumite järelepärimise, maksete muutmise või tühistamistaotluse saatmine 80 EUR + lisatasu
  • 1 SEPA välkmaksed pole saadaval kontoris ega telefonipangas, Informatsioon makse maksimumsumma kohta telefonipangas on saadaval panga kodulehel ja kontoris.
  • 2 Teenustasu võetakse lisaks tavapärasele teenutasule maksete puhul väljaspoole euromaksete piirkonda kõikides valuutades ja maksetele väljaspoole euromaksete piirkonda valuutades RUB (Vene rubla) ja BYN (Valgevene rubla)