Lisateenused

Effective since 02.04.2024

Kinnitused, teatised, väljavõtted, koopiad
Teenus Hind
Konto väljavõtte koostamine ja väljastamine pangakontoris 10 EUR kalendrikuu kohta (min. 20 EUR)
Standartsed tõendid, kinnitused 2 20 EUR
Mittestandardsed tõendid, kinnitused3 30 EUR
Arestimisakti täitmine 15 EUR
Kuller- ja postiteenuste kasutamine kliendi soovil dokumentide ja muude esemete saatmiseks 25 EUR + tegelikud kulud
  • 1 Kui kontoväljavõte tellitakse mitme kuu kohta, sealhulgas kalendrikuu (kuude jaoks), millal kontol pole käivet, siis vastava kalendrikuu (ilma konto käibe) kohta tasu ei rakendata, arvestades, et teenustasu ei ole väiksem kui minimaalne tasu konto väljavõte eest, mis on määratud hinnakirjas. Kui konto väljavõtet taotletakse perioodiks, kus kontol pole käivet, võetakse konto väljavõtte eest hinnakirjas sätestatud minimaalset tasu.
  • 2 Järgmist tüüpi tõendeid loetakse standardtõenditeks: tõend kontojäägi kohta, konto olemasolu / kontole rakendatud krediidilimiit / kontoga seotud aktiivsed maksekaardid, positiivne kontojääk, tähtajalise hoiuse leping, konto sulgemine (kuupäevata), omakapitali makse ( või suurenemine), tasumata väikelaenu jääk (eraisikud), konkreetse võla tasumata jääk vastavalt võla tagasimakselepingule, krediitkaardi jääk. See tasu kehtib ka saadetud maksekorralduse SWIFT-koopia koostamise eest.
  • 3 Tõend selle kohta, et kliendil ei ole tarbimislaenu kohustusi, tõendid kontostaatuse / tingimuste kohta (aktiivne/suletud), krediidikohustuste puudumine, konto saldo ja isikut tõendava dokumendi teave, teave kontrollijatele/audiitoritele, kinnitus audiitori taotluste ja vastavusavalduste esitamist ning arhiivist dokumentide koopia väljastamist loetakse mittestandardseks tõendiks. Muid lisateabega tõendeid, mida ei mainita standardtõenditena ja mida tellib klient või kliendi esindaja, käsitletakse mittestandardsete tõenditena. Kui dokument peab olema notariaalselt kinnitatud, tasub klient lisaks notariteenuse tegelikud kulud.