Kontod

Effective since 02.04.2024

Arvelduskonto
Teenus Hind
Arvelduskonto avamine Tasuta
Ettevõtte dokumentide kontroll konto avamisel, ettevõtetele, mille suhtes kohaldatakse täiendavat hoolsuskohustust6 Individuaalselt (min. 100 EUR)
Arvelduskonto hooldustasu (e-raha asutused, makseteenuste pakkujad, pangad, laenuteenuste pakkujad ja muud finantssektori ettevõtted) Individuaalne
Arvelduskonto hooldustasu 1 EUR kuus
Juriidilise isiku, Citadele Panga kliendi, esindaja volituste kontrollimine kliendi esitatud dokumentide alusel seoses konto haldamisega ja uute teenustega tellimisega, samuti olemasolevate teenuste või nende muutmisega Tasuta
Aastane intressimäär kontojäägilt 0%
Konto sulgemine Tasuta
Valuutahoidmistasu konto jäägile2,5
Teenus Hind
CHF 100 000 SNB määr miinus 30 baaspunkti 360 päevase aasta korral
DKK 750 000 DN deposiidimäära sertifikaatide määr miinus 150 baaspunkti 360-päevase aasta korral
SEK 1 000 000 SR repo määr miinus 160 baaspunkti 360-päevase aasta korral
EUR 5 000 0003 Keskpanga hoiuse intressimäär 360-päevase aasta korral
JPY 10 000 000 Keskpanga hoiuse intressimäär miinus 30 baaspunkti 360 päevase aasta korral
NOK 1 000 000 Keskpanga hoiuse intressimäär miinus 30 baaspunkti 360 päevase aasta korral
  • 1 Tasu tuleb maksta enne pangapoolset kontrolli ja enne panga otsust kliendiga ärisuhet alustada.
  • 2 Valuutahoidmistasu rakendatakse kliendi või kliendigrupi rahalistele vahenditele. Pank ei arvesta ega maksa kliendile kontojäägilt intressi. Valuutahoidmistasu ei rakendata, kui keskpank on vastavale valuutahoiusele kehtestanud intressimäära, mis on null või kõrgem. Tasu arvestatakse konto jäägilt iga kalendripäeva kohta, mil kontojääk päeva lõpus on võrdne või suurem kui hinnakirjas näidatud summad, ning kalendrikuu jooksul arvestatud kogusumma arvatakse kontolt maha sama kuu viimasel päeval.
  • 3 Kui konto valuuta ei ole euro, võetakse valuutahoidmistasu selle ekvivalentsummas kuni kontojääk on null.
  • 4 Tasu võib rakendada ka juriidilistele isikutele, kelle konto avamise protsessis on vaja kohaldada täiendavaid hooldusmeetmeid.
  • 5 Valuutahoidmistasu rakendatakse arvelduskonto, sh maksekaardiga seotud arvelduskonto, kogumiskonto+ ja väärtpaberitehingute sularahakonto jääkidele.
  • 6 Teenustasu kuulub tasumisele enne pangapoolset kontrolli ja enne panga otsust kliendiga ärisuhte alustamise kohta.