Kontod

Arvelduskonto
Teenus Hind
Arvelduskonto avamine Tasuta
Juriidilise isiku dokumentide kontrollimine konto avamisel, kui omaniku või soodustatud isiku isikut tõendav dokument on välja antud väljaspool Eestit, Lätit, Leedut või kui tal pole Eesti alalist elamisluba Individuaalne, min 500 eurot1
Stardikonto avamine Tasuta
Arvelduskonto hooldustasu 0.64 eurot kuus
Juriidilise isiku, Citadele Panga kliendi, esindaja volituste kontrollimine kliendi esitatud dokumentide alusel seoses konto haldamisega ja uute teenustega tellimisega, samuti olemasolevate teenuste või nende muutmisega Tasuta
Aastane intressimäär kontojäägilt 0%
Konto sulgemine Tasuta
Escrow konto
Teenus Hind
Escrow konto avamine Tasuta
Tingdeponeerimiskonto teenindamine Tasuta
Escrow konto standardlepingu täitmine ja teenindamine 0.4% summast, min 200 eurot
Escrow konto mittestandardse lepingu teenindamine Individuaalne, informatsioon pangast
Escrow lepingu muutmine (iga muudatus) 100 eurot
Valuutahoidmistasu arvelduskonto jäägile2,3
Teenus Hind
CHF 100 000 SNB määr miinus 30 baaspunkti 360 päevase aasta korral
DKK 750 000 DN deposiidimäära sertifikaatide määr miinus 50 baaspunkti 360-päevase aasta korral
SEK 1 000 000 SR repo määr miinus 60 baaspunkti 360-päevase aasta korral
EUR 1 000 0004 Keskpanga hoiuse intressimäär 360-päevase aasta korral
JPY 10 000 000 Keskpanga hoiuse intressimäär miinus 30 baaspunkti 360 päevase aasta korral
NOK 1 000 000 Keskpanga hoiuse intressimäär miinus 30 baaspunkti 360 päevase aasta korral
  • 1 Tasu tuleb maksta konto avamise avalduse esitamisel.
  • 2 Valuutahoidmistasu rakendatakse kliendi või kliendigrupi rahalistele vahenditele. Pank ei arvesta ega maksa kliendile kontojäägilt intressi. Valuutahoidmistasu ei rakendata, kui keskpank on vastavale valuutahoiusele kehtestanud intressimäära, mis on null või kõrgem. Tasu arvestatakse arvelduskonto jäägilt iga kalendripäeva kohta, mil kontojääk päeva lõpus on võrdne või suurem kui hinnakirjas näidatud summad, ning kalendrikuu jooksul arvestatud kogusumma arvatakse kontolt maha sama kuu viimasel päeval. Valuutahoidmistasu võib rakendada individuaalselt, teavitades sellest klienti 14 kalendripäeva ette, välja arvatud juhul, kui klient vastab allpool punkti (1) tingimustele. Sellisel juhul rakendatakse valuutahoidmistasu eraldi teavituseta. (1). Valuutahoidmistasu rakendatakse kõigile finantsjärelevalvele allutatud kindlustus- või edasikindlustusandjatele ja muudele finantseerimisasutustele (sh nende filiaalidele), kelle põhitegevus on seotud finantsteenuste osutamisega.
  • 3 Kui pank teatab kliendile ette teenustasu kehtestamise põhjustest, siis võidakse lugeda finantsinstrumentide sularahakonto võrdväärseks arvelduskontoga.
  • 4 Kui konto valuuta ei ole euro, võetakse valuutahoidmistasu selle ekvivalentsummas kuni kontojääk on null.