Laenud

Hüpoteeklaen, eluasemelaen
Teenus Hind
Lepingutasu:
Kasutades KredExi käendust 0.5% laenusummast (minimaalselt 250 EUR)
krediidi väljastamine ülejäänud juhtudel, mida ei ole nimetatud punktis 11.1.1 1% laenusummast (minimaalselt 250 EUR)
Lepingu muutmise tasu (v.a punktis 11.2.1 nimetatud juhtudel) 1% laenu jäägilt, min 150 EUR
Tagasimakse kuupäeva muutmine, teenindava konto muutmine, maksepuhkuse vormistamine, laenusumma väljamakse perioodi pikendamine, panga poolsete nõusolekute ja kinnituste andmine seoses panga kasuks koormatud varaga 75 EUR iga dokumendi kohta
Laenu ennetähtaegse tagastamise tasu Kolme kuu intressimaksete summa (ei rakendata kolmekuulise etteteatamise korral)
Laenusumma reserveerimise tasu 1% aastas kasutamata, kuid reserveeritud laenusummast, uue veel valmimata elamu korral 0,3% aastas kasutamata, kuid reserveeritud laenusummast
Väikelaen
Teenus Hind
Lepingutasu 2% laenusummast (min. 50 EUR)
Lepingutingimuste muutmine 25 EUR
  • 1 Panga algatatud muudatuste korral tasu ei rakendata.