Laenud

Effective since 01.04.2024

Hüpoteeklaen, eluasemelaen
Teenus Hind
Lepingutasu ja lisasumma väljamaksmise tasu Kuni 1% laenu summast, min 200 EUR
Lepingu muutmise tasu juhtudel, mida ei ole all pool nimetatud 0,75% laenu jäägilt, min 200 EUR (tasu muudatuse kohta)
Tagasimakse kuupäeva muutmine, teenindava konto muutmine, maksepuhkuse vormistamine, laenusumma väljamakse perioodi pikendamine, panga poolsete nõusolekute ja kinnituste andmine seoses panga kasuks koormatud varaga 75 EUR muudatuse kohta
Laenu ennetähtaegse tagastamise tasu Kolme kuu intressimaksete summa (ei rakendata kolmekuulise etteteatamise korral)
Väikelaen
Teenus Hind
Lepingutasu 2% laenusummast (min. 50 EUR)
Lepingutingimuste muutmine 25 EUR
  • 1 Panga algatatud muudatuste korral tasu ei rakendata.