Laenud

Hüpoteeklaen, eluasemelaen
Teenus Hind
Lepingutasu ja lisasumma väljamaksmise tasu:
Kasutades KredExi käendust 0.5% laenusummast (minimaalselt 250 EUR)
krediidi väljastamine ilma KredExi käenduseta 1% laenusummast (minimaalselt 250 EUR)
Lepingu muutmise tasu (v.a juhtudel välja toodud järgmises punktis): 0,75% laenu jäägilt, min 200 EUR
Tagasimakse kuupäeva muutmine, teenindava konto muutmine, maksepuhkuse vormistamine, laenusumma väljamakse perioodi pikendamine, panga poolsete nõusolekute ja kinnituste andmine seoses panga kasuks koormatud varaga 75 EUR iga dokumendi kohta
Laenu ennetähtaegse tagastamise tasu Kolme kuu intressimaksete summa (ei rakendata kolmekuulise etteteatamise korral)
Väikelaen
Teenus Hind
Lepingutasu 2% laenusummast (min. 50 EUR)
Lepingutingimuste muutmine 25 EUR
  • 1 Panga algatatud muudatuste korral tasu ei rakendata.